Genesis 14 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

War of the Kings

1 It came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,   E UIAI BIMI EMRFL MLK-ShNOR ERIUK MLK ELSR KDRLOMR MLK OILM UThDOL MLK GUIM   א ויהי בימי אמרפל מלך-שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים
2 that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela--the same is Zoar.   B OShU MLChMA ETh-BRO MLK SDM UETh-BRShO MLK OMRA ShNEB MLK EDMA UShMEBR MLK TsBIIM UMLK BLO AIE-TsOR   ב עשו מלחמה את-ברע מלך סדם ואת-ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא-צער
3 All these came as allies to the vale of Siddim--the same is the Salt Sea.   G KL-ELA ChBRU EL-OMQ AShDIM AUE IM AMLCh   ג כל-אלה חברו אל-עמק השדים הוא ים המלח
4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.   D ShThIM OShRA ShNA OBDU ETh-KDRLOMR UShLSh-OShRA ShNA MRDU   ד שתים עשרה שנה עבדו את-כדרלעמר ושלש-עשרה שנה מרדו
5 In the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,   A UBERBO OShRA ShNA BE KDRLOMR UAMLKIM EShR EThU UIKU ETh-RFEIM BOShThRTh QRNIM UETh-AZUZIM BAM UETh AEIMIM BShUA QRIThIM   ה ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את-רפאים בעשתרת קרנים ואת-הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
6 and the Horites in their mount Seir, to El-paran, which is by the wilderness.   U UETh-AChRI BARRM ShOIR OD EIL FERN EShR OL-AMDBR   ו ואת-החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על-המדבר
7 They turned back, and came to En-mishpat--the same is Kadesh--and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.   Z UIShBU UIBEU EL-OIN MShFT AUE QDSh UIKU ETh-KL-ShDA AOMLQI UGM ETh-AEMRI AIShB BChTsTsN ThMR   ז וישבו ויבאו אל-עין משפט הוא קדש ויכו את-כל-שדה העמלקי וגם את-האמרי הישב בחצצן תמר
8 There went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela--the same is Zoar; and they set the battle in array against them in the vale of Siddim;   Ch UITsE MLK-SDM UMLK OMRA UMLK EDMA UMLK TsBIIM UMLK BLO AUE-TsOR UIORKU EThM MLChMA BOMQ AShDIM   ח ויצא מלך-סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא-צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
9 against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.   T ETh KDRLOMR MLK OILM UThDOL MLK GUIM UEMRFL MLK ShNOR UERIUK MLK ELSR ERBOA MLKIM ETh-AChMShA   ט את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את-החמשה
10 Now the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain.   I UOMQ AShDIM BERTh BERTh ChMR UINSU MLK-SDM UOMRA UIFLU-ShMA UANShERIM ARA NSU   י ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך-סדם ועמרה ויפלו-שמה והנשארים הרה נסו
11 They took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.   IE UIQChU ETh-KL-RKSh SDM UOMRA UETh-KL-EKLM UILKU   יא ויקחו את-כל-רכש סדם ועמרה ואת-כל-אכלם וילכו
12 They took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.   IB UIQChU ETh-LUT UETh-RKShU BN-EChI EBRM UILKU UAUE IShB BSDM   יב ויקחו את-לוט ואת-רכשו בן-אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם
13 There came one that had escaped, and told Abram the Hebrew--now he dwelt by the terebinths of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner; and these were confederate with Abram.   IG UIBE AFLIT UIGD LEBRM AOBRI UAUE ShKN BELNI MMRE AEMRI EChI EShKL UEChI ONR UAM BOLI BRITh-EBRM   יג ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית-אברם
14 When Abram heard that his brother was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan.   ID UIShMO EBRM KI NShBA EChIU UIRQ ETh-ChNIKIU ILIDI BIThU ShMNA OShR UShLSh MEUTh UIRDF OD-DN   יד וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את-חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד-דן
15 He divided himself against them by night, he and his servants, and smote them, and pursued them to Hobah, which is on the left hand of Damascus.   TU UIChLQ OLIAM LILA AUE UOBDIU UIKM UIRDFM OD-ChUBA EShR MShMEL LDMShQ   טו ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד-חובה אשר משמאל לדמשק
16 He brought back all the goods, and also brought back his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.   TZ UIShB ETh KL-ARKSh UGM ETh-LUT EChIU URKShU AShIB UGM ETh-ANShIM UETh-AOM   טז וישב את כל-הרכש וגם את-לוט אחיו ורכשו השיב וגם את-הנשים ואת-העם
17 The king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings that were with him, at the vale of Shaveh--the same is the King's Vale.   IZ UITsE MLK-SDM LQREThU EChRI ShUBU MAKUTh ETh-KDRLOMR UETh-AMLKIM EShR EThU EL-OMQ ShUA AUE OMQ AMLK   יז ויצא מלך-סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את-כדרלעמר ואת-המלכים אשר אתו אל-עמק שוה הוא עמק המלך

Melchizedek king of Salem

18 Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine; and he was priest of God the Most High.   ICh UMLKI-TsDQ MLK ShLM AUTsIE LChM UIIN UAUE KAN LEL OLIUN   יח ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
19 He blessed him, and said: 'Blessed be Abram of God Most High, Maker of heaven and earth;   IT UIBRKAU UIEMR BRUK EBRM LEL OLIUN QNA ShMIM UERTs   יט ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
20 and blessed be God the Most High, who has delivered your enemies into your hand.' He gave him a tenth of all.   K UBRUK EL OLIUN EShR-MGN TsRIK BIDK UIThN-LU MOShR MKL   כ וברוך אל עליון אשר-מגן צריך בידך ויתן-לו מעשר מכל
21 The king of Sodom said to Abram: 'Give me the persons, and take the goods to yourself.'   KE UIEMR MLK-SDM EL-EBRM ThN-LI ANFSh UARKSh QCh-LK   כא ויאמר מלך-סדם אל-אברם תן-לי הנפש והרכש קח-לך
22 Abram said to the king of Sodom: 'I have lifted up my hand to IAUA, God Most High, Maker of heaven and earth,   KB UIEMR EBRM EL-MLK SDM ARMThI IDI EL-IAUA EL OLIUN QNA ShMIM UERTs   כב ויאמר אברם אל-מלך סדם הרמתי ידי אל-יהוה אל עליון קנה שמים וארץ
23 that I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is your, unless you should say: I have made Abram rich;   KG EM-MChUT UOD ShRUK-NOL UEM-EQCh MKL-EShR-LK ULE ThEMR ENI AOShRThI ETh-EBRM   כג אם-מחוט ועד שרוך-נעל ואם-אקח מכל-אשר-לך ולא תאמר אני העשרתי את-אברם
24 save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion.'   KD BLODI RQ EShR EKLU ANORIM UChLQ AENShIM EShR ALKU EThI ONR EShKL UMMRE AM IQChU ChLQM   כד בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18