Genesis 6 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

The Corruption of Mankind

1 It came to pass, when men began to increase on the face of the earth, and daughters were born to them,   E UIAI KI-AChL AEDM LRB OL-FNI AEDMA UBNUTh ILDU LAM   א ויהי כי-החל האדם לרב על-פני האדמה ובנות ילדו להם
2 that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives, whomsoever they chose.   B UIREU BNI-AELAIM ETh-BNUTh AEDM KI TBTh ANA UIQChU LAM NShIM MKL EShR BChRU   ב ויראו בני-האלהים את-בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
3 IAUA said, 'My spirit shall not abide in man for ever, for that he also is flesh; therefore shall his days be a hundred and twenty years.'   G UIEMR IAUA LE-IDUN RUChI BEDM LOLM BShGM AUE BShR UAIU IMIU MEA UOShRIM ShNA   ג ויאמר יהוה לא-ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה
4 The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them; the same were the mighty men that were of old, the men of renown.   D ANFLIM AIU BERTs BIMIM AAM UGM EChRI-KN EShR IBEU BNI AELAIM EL-BNUTh AEDM UILDU LAM AMA AGBRIM EShR MOULM ENShI AShM   ד הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי-כן אשר יבאו בני האלהים אל-בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם
5 IAUA saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.   A UIRE IAUA KI RBA ROTh AEDM BERTs UKL-ITsR MChShBTh LBU RQ RO KL-AIUM   ה וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל-יצר מחשבת לבו רק רע כל-היום
6 It repented IAUA that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart.   U UINChM IAUA KI-OShA ETh-AEDM BERTs UIThOTsB EL-LBU   ו וינחם יהוה כי-עשה את-האדם בארץ ויתעצב אל-לבו
7 IAUA said, 'I will blot out man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and creeping thing, and flying creatures of the heavens; for it repents Me that I have made them.'   Z UIEMR IAUA EMChA ETh-AEDM EShR-BREThI MOL FNI AEDMA MEDM OD-BAMA OD-RMSh UOD-OUF AShMIM KI NChMThI KI OShIThM   ז ויאמר יהוה אמחה את-האדם אשר-בראתי מעל פני האדמה מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם
8 But Noah found grace in the eyes of IAUA.   Ch UNCh MTsE ChN BOINI IAUA   ח ונח מצא חן בעיני יהוה
9 These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted; Noah walked with God.   T ELA ThULDTh NCh NCh EISh TsDIQ ThMIM AIA BDRThIU ETh-AELAIM AThALK-NCh   ט אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את-האלהים התהלך-נח
10 Noah begot three sons, Shem, Ham, and Japheth.   I UIULD NCh ShLShA BNIM ETh-ShM ETh-ChM UETh-IFTh   י ויולד נח שלשה בנים את-שם את-חם ואת-יפת
11 The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.   IE UThShChTh AERTs LFNI AELAIM UThMLE AERTs ChMS   יא ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס
12 God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way on the earth.   IB UIRE ELAIM ETh-AERTs UANA NShChThA KI-AShChITh KL-BShR ETh-DRKU OL-AERTs   יב וירא אלהים את-הארץ והנה נשחתה כי-השחית כל-בשר את-דרכו על-הארץ
13 God said to Noah, 'The end of all flesh is come before Me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.   IG UIEMR ELAIM LNCh QTs KL-BShR BE LFNI KI-MLEA AERTs ChMS MFNIAM UANNI MShChIThM ETh-AERTs   יג ויאמר אלהים לנח קץ כל-בשר בא לפני כי-מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ
14 Make you an ark of gopher wood; with rooms shall you make the ark, and shall pitch it within and without with pitch.   ID OShA LK ThBTh OTsI-GFR QNIM ThOShA ETh-AThBA UKFRTh EThA MBITh UMChUTs BKFR   יד עשה לך תבת עצי-גפר קנים תעשה את-התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
15 This is how you shall make it, the length of the ark three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.   TU UZA EShR ThOShA EThA ShLSh MEUTh EMA ERK AThBA ChMShIM EMA RChBA UShLShIM EMA QUMThA   טו וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה
16 A light shall you make to the ark, and to a cubit shall you finish it upward; and the door of the ark shall you set in the side thereof; with lower, second, and third stories shall you make it.   TZ TsAR ThOShA LThBA UEL-EMA ThKLNA MLMOLA UFThCh AThBA BTsDA ThShIM ThChThIM ShNIM UShLShIM ThOShA   טז צהר תעשה לתבה ואל-אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה
17 I, behold, I do bring the flood of waters on the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; every thing that is in the earth shall perish.   IZ UENI ANNI MBIE ETh-AMBUL MIM OL-AERTs LShChTh KL-BShR EShR-BU RUCh ChIIM MThChTh AShMIM KL EShR-BERTs IGUO   יז ואני הנני מביא את-המבול מים על-הארץ לשחת כל-בשר אשר-בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר-בארץ יגוע
18 But I will establish My covenant with you; and you shall come into the ark, you, and your sons, and your wife, and your sons' wives with you.   ICh UAQMThI ETh-BRIThI EThK UBETh EL-AThBA EThA UBNIK UEShThK UNShI-BNIK EThK   יח והקמתי את-בריתי אתך ובאת אל-התבה אתה ובניך ואשתך ונשי-בניך אתך
19 Of every living thing of all flesh, two of every sort shall you bring into the ark, to keep them alive with you; they shall be male and female.   IT UMKL-AChI MKL-BShR ShNIM MKL ThBIE EL-AThBA LAChITh EThK ZKR UNQBA IAIU   יט ומכל-החי מכל-בשר שנים מכל תביא אל-התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו
20 Of the flying creatures after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come to you, to keep them alive.   K MAOUF LMINAU UMN-ABAMA LMINA MKL RMSh AEDMA LMINAU ShNIM MKL IBEU ELIK LAChIUTh   כ מהעוף למינהו ומן-הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות
21 Take you to you of all food that is eaten, and gather it to you; and it shall be for food for you, and for them.'   KE UEThA QCh-LK MKL-MEKL EShR IEKL UESFTh ELIK UAIA LK ULAM LEKLA   כא ואתה קח-לך מכל-מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה
22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.   KB UIOSh NCh KKL EShR TsUA EThU ELAIM KN OShA   כב ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18