Numbers 28 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Census of a New Generation

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 Command the children of Israel, and say to them: My food which is presented to Me for offerings made by fire, of a sweet savor to Me, shall you observe to offer to Me in its due season.   B TsU ETh-BNI IShREL UEMRTh ELAM ETh-QRBNI LChMI LEShI RICh NIChChI ThShMRU LAQRIB LI BMUODU   ב צו את-בני ישראל ואמרת אלהם את-קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו
3 You shall say to them: This is the offering made by fire which you shall bring to IAUA: he-lambs of the first year without blemish, two day by day, for a continual burnt-offering.   G UEMRTh LAM ZA AEShA EShR ThQRIBU LIAUA KBShIM BNI-ShNA ThMIMM ShNIM LIUM OLA ThMID   ג ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני-שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד
4 The one lamb shall you offer in the morning, and the other lamb shall you offer at dusk;   D ETh-AKBSh EChD ThOShA BBQR UETh AKBSh AShNI ThOShA BIN AORBIM   ד את-הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
5 and the tenth part of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with the fourth part of a hin of beaten oil.   A UOShIRITh AEIFA SLTh LMNChA BLULA BShMN KThITh RBIOTh AAIN   ה ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין
6 It is a continual burnt-offering, which was offered in mount Sinai, for a sweet savor, an offering made by fire to IAUA.   U OLTh ThMID AOShIA BAR SINI LRICh NIChCh EShA LIAUA   ו עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
7 The drink-offering thereof shall be the fourth part of a hin for the one lamb; in the holy place shall you pour out a drink-offering of strong drink to IAUA.   Z UNSKU RBIOTh AAIN LKBSh AEChD BQDSh ASK NSK ShKR LIAUA   ז ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
8 The other lamb shall you present at dusk; as the meal-offering of the morning, and as the drink-offering thereof, you shall present it, an offering made by fire, of a sweet savor to IAUA.   Ch UETh AKBSh AShNI ThOShA BIN AORBIM KMNChTh ABQR UKNSKU ThOShA EShA RICh NIChCh LIAUA   ח ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
9 On the Sabbath day two he-lambs of the first year without blemish, and two tenth parts of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with oil, and the drink-offering thereof.   T UBIUM AShBTh ShNI-KBShIM BNI-ShNA ThMIMM UShNI OShRNIM SLTh MNChA BLULA BShMN UNSKU   ט וביום השבת שני-כבשים בני-שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
10 This is the burnt-offering of every Sabbath, beside the continual burnt-offering, and the drink-offering thereof.   I OLTh ShBTh BShBThU OL-OLTh AThMID UNSKA   י עלת שבת בשבתו על-עלת התמיד ונסכה
11 In your new moons you shall present a burnt-offering to IAUA: two young bullocks, and one ram, seven he-lambs of the first year without blemish;   IE UBREShI ChDShIKM ThQRIBU OLA LIAUA FRIM BNI-BQR ShNIM UEIL EChD KBShIM BNI-ShNA ShBOA ThMIMM   יא ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני-בקר שנים ואיל אחד כבשים בני-שנה שבעה תמימם
12 and three tenth parts of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with oil, for each bullock; and two tenth parts of fine flour for a meal-offering, mingled with oil, for the one ram;   IB UShLShA OShRNIM SLTh MNChA BLULA BShMN LFR AEChD UShNI OShRNIM SLTh MNChA BLULA BShMN LEIL AEChD   יב ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
13 and a several tenth part of fine flour mingled with oil for a meal-offering to every lamb; for a burnt-offering of a sweet savor, an offering made by fire to IAUA.   IG UOShRN OShRUN SLTh MNChA BLULA BShMN LKBSh AEChD OLA RICh NIChCh EShA LIAUA   יג ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
14 Their drink-offerings shall be half a hin of wine for a bullock, and the third part of a hin for the ram, and the fourth part of a hin for a lamb. This is the burnt-offering of every new moon throughout the months of the year.   ID UNSKIAM ChTsI AAIN IAIA LFR UShLIShTh AAIN LEIL URBIOTh AAIN LKBSh IIN ZETh OLTh ChDSh BChDShU LChDShI AShNA   יד ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה
15 One he-goat for a sin-offering to IAUA; it shall be offered beside the continual burnt-offering, and the drink-offering thereof.   TU UShOIR OZIM EChD LChTETh LIAUA OL-OLTh AThMID IOShA UNSKU   טו ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על-עלת התמיד יעשה ונסכו
16 In the first month, on the fourteenth day of the month, is IAUA's passover.   TZ UBChDSh AREShUN BERBOA OShR IUM LChDSh FSCh LIAUA   טז ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
17 On the fifteenth day of this month shall be a feast; seven days shall unleavened bread be eaten.   IZ UBChMShA OShR IUM LChDSh AZA ChG ShBOTh IMIM MTsUTh IEKL   יז ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל
18 In the first day shall be a holy gathering; you shall do no manner of servile work;   ICh BIUM AREShUN MQRE-QDSh KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   יח ביום הראשון מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו
19 but you shall present an offering made by fire, a burnt-offering to IAUA: two young bullocks, and one ram, and seven he-lambs of the first year; they shall be to you without blemish;   IT UAQRBThM EShA OLA LIAUA FRIM BNI-BQR ShNIM UEIL EChD UShBOA KBShIM BNI ShNA ThMIMM IAIU LKM   יט והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני-בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
20 and their meal-offering, fine flour mingled with oil; three tenth parts shall you offer for a bullock, and two tenth parts for the ram;   K UMNChThM SLTh BLULA BShMN ShLShA OShRNIM LFR UShNI OShRNIM LEIL ThOShU   כ ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
21 a several tenth part shall you offer for every lamb of the seven lambs;   KE OShRUN OShRUN ThOShA LKBSh AEChD LShBOTh AKBShIM   כא עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים
22 and one he-goat for a sin-offering, to make atonement for you.   KB UShOIR ChTETh EChD LKFR OLIKM   כב ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם
23 You shall offer these beside the burnt-offering of the morning, which is for a continual burnt-offering.   KG MLBD OLTh ABQR EShR LOLTh AThMID ThOShU ETh-ELA   כג מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את-אלה
24 After this manner you shall offer daily, for seven days, the food of the offering made by fire, of a sweet savor to IAUA; it shall be offered beside the continual burnt-offering, and the drink-offering thereof.   KD KELA ThOShU LIUM ShBOTh IMIM LChM EShA RICh-NIChCh LIAUA OL-OULTh AThMID IOShA UNSKU   כד כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח-ניחח ליהוה על-עולת התמיד יעשה ונסכו
25 On the seventh day you shall have a holy gathering; you shall do no manner of servile work.   KA UBIUM AShBIOI MQRE-QDSh IAIA LKM KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   כה וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו
26 Also in the day of the first-fruits, when you bring a new meal-offering to IAUA in your feast of weeks, you shall have a holy gathering: you shall do no manner of servile work;   KU UBIUM ABKURIM BAQRIBKM MNChA ChDShA LIAUA BShBOThIKM MQRE-QDSh IAIA LKM KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   כו וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו
27 but you shall present a burnt-offering for a sweet savor to IAUA: two young bullocks, one ram, seven he-lambs of the first year;   KZ UAQRBThM OULA LRICh NIChCh LIAUA FRIM BNI-BQR ShNIM EIL EChD ShBOA KBShIM BNI ShNA   כז והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה
28 and their meal-offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for each bullock, two tenth parts for the one ram,   KCh UMNChThM SLTh BLULA BShMN ShLShA OShRNIM LFR AEChD ShNI OShRNIM LEIL AEChD   כח ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד
29 a several tenth part for every lamb of the seven lambs;   KT OShRUN OShRUN LKBSh AEChD LShBOTh AKBShIM   כט עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
30 one he-goat, to make atonement for you.   L ShOIR OZIM EChD LKFR OLIKM   ל שעיר עזים אחד לכפר עליכם
31 Beside the continual burnt-offering, and the meal-offering thereof, you shall offer them--they shall be to you without blemish--and their drink-offerings.   LE MLBD OLTh AThMID UMNChThU ThOShU ThMIMM IAIU-LKM UNSKIAM   לא מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו-לכם ונסכיהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18