Numbers 33 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Review of the Journey from Egypt to Jordan

1 These are the stages of the children of Israel, by which they went forth out of the land of Egypt by their hosts under the hand of Moses and Aaron.   E ELA MSOI BNI-IShREL EShR ITsEU MERTs MTsRIM LTsBEThM BID-MShA UEARN   א אלה מסעי בני-ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד-משה ואהרן
2 Moses wrote their goings forth, stage by stage, by the commandment of IAUA; and these are their stages at their goings forth.   B UIKThB MShA ETh-MUTsEIAM LMSOIAM OL-FI IAUA UELA MSOIAM LMUTsEIAM   ב ויכתב משה את-מוצאיהם למסעיהם על-פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
3 They journeyed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with a high hand in the sight of all the Egyptians,   G UISOU MROMSS BChDSh AREShUN BChMShA OShR IUM LChDSh AREShUN MMChRTh AFSCh ITsEU BNI-IShREL BID RMA LOINI KL-MTsRIM   ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני-ישראל ביד רמה לעיני כל-מצרים
4 while the Egyptians were burying them that IAUA had smitten among them, even all their first-born; on their gods also IAUA executed judgments.   D UMTsRIM MQBRIM ETh EShR AKA IAUA BAM KL-BKUR UBELAIAM OShA IAUA ShFTIM   ד ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל-בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
5 The children of Israel journeyed from Rameses, and pitched in Succoth.   A UISOU BNI-IShREL MROMSS UIChNU BSKTh   ה ויסעו בני-ישראל מרעמסס ויחנו בסכת
6 They journeyed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.   U UISOU MSKTh UIChNU BEThM EShR BQTsA AMDBR   ו ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
7 They journeyed from Etham, and turned back to Pihahiroth, which is before Baal-zephon; and they pitched before Migdol.   Z UISOU METhM UIShB OL-FI AChIRTh EShR OL-FNI BOL TsFUN UIChNU LFNI MGDL   ז ויסעו מאתם וישב על-פי החירת אשר על-פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
8 They journeyed from Penehahiroth, and passed through the middle of the sea into the wilderness; and they went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.   Ch UISOU MFNI AChIRTh UIOBRU BThUK-AIM AMDBRA UILKU DRK ShLShTh IMIM BMDBR EThM UIChNU BMRA   ח ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך-הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
9 They journeyed from Marah, and came to Elim; and in Elim were twelve springs of water, and threescore and ten palm-trees; and they pitched there.   T UISOU MMRA UIBEU EILMA UBEILM ShThIM OShRA OINTh MIM UShBOIM ThMRIM UIChNU-ShM   ט ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו-שם
10 They journeyed from Elim, and pitched by the Red Sea.   I UISOU MEILM UIChNU OL-IM-SUF   י ויסעו מאילם ויחנו על-ים-סוף
11 They journeyed from the Red Sea, and pitched in the wilderness of Sin.   IE UISOU MIM-SUF UIChNU BMDBR-SIN   יא ויסעו מים-סוף ויחנו במדבר-סין
12 They journeyed from the wilderness of Sin, and pitched in Dophkah.   IB UISOU MMDBR-SIN UIChNU BDFQA   יב ויסעו ממדבר-סין ויחנו בדפקה
13 They journeyed from Dophkah, and pitched in Alush.   IG UISOU MDFQA UIChNU BELUSh   יג ויסעו מדפקה ויחנו באלוש
14 They journeyed from Alush, and pitched in Rephidim, where was no water for the people to drink.   ID UISOU MELUSh UIChNU BRFIDM ULE-AIA ShM MIM LOM LShThUTh   יד ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא-היה שם מים לעם לשתות
15 They journeyed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.   TU UISOU MRFIDM UIChNU BMDBR SINI   טו ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני
16 They journeyed from the wilderness of Sinai, and pitched in Kibroth-hattaavah.   TZ UISOU MMDBR SINI UIChNU BQBRTh AThEUA   טז ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה
17 They journeyed from Kibroth-hattaavah, and pitched in Hazeroth.   IZ UISOU MQBRTh AThEUA UIChNU BChTsRTh   יז ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת
18 They journeyed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.   ICh UISOU MChTsRTh UIChNU BRThMA   יח ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה
19 They journeyed from Rithmah, and pitched in Rimmon-perez.   IT UISOU MRThMA UIChNU BRMN FRTs   יט ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ
20 They journeyed from Rimmon-perez, and pitched in Libnah.   K UISOU MRMN FRTs UIChNU BLBNA   כ ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה
21 They journeyed from Libnah, and pitched in Rissah.   KE UISOU MLBNA UIChNU BRSA   כא ויסעו מלבנה ויחנו ברסה
22 They journeyed from Rissah, and pitched in Kehelah.   KB UISOU MRSA UIChNU BQALThA   כב ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
23 They journeyed from Kehelah, and pitched in mount Shepher.   KG UISOU MQALThA UIChNU BAR-ShFR   כג ויסעו מקהלתה ויחנו בהר-שפר
24 They journeyed from mount Shepher, and pitched in Haradah.   KD UISOU MAR-ShFR UIChNU BChRDA   כד ויסעו מהר-שפר ויחנו בחרדה
25 They journeyed from Haradah, and pitched in Makheloth.   KA UISOU MChRDA UIChNU BMQALTh   כה ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
26 They journeyed from Makheloth, and pitched in Tahath.   KU UISOU MMQALTh UIChNU BThChTh   כו ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
27 They journeyed from Tahath, and pitched in Terah.   KZ UISOU MThChTh UIChNU BThRCh   כז ויסעו מתחת ויחנו בתרח
28 They journeyed from Terah, and pitched in Mithkah.   KCh UISOU MThRCh UIChNU BMThQA   כח ויסעו מתרח ויחנו במתקה
29 They journeyed from Mithkah, and pitched in Hashmonah.   KT UISOU MMThQA UIChNU BChShMNA   כט ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה
30 They journeyed from Hashmonah, and pitched in Moseroth.   L UISOU MChShMNA UIChNU BMSRUTh   ל ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות
31 They journeyed from Moseroth, and pitched in Bene-jaakan.   LE UISOU MMSRUTh UIChNU BBNI IOQN   לא ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
32 They journeyed from Bene-jaakan, and pitched in Hor-haggidgad.   LB UISOU MBNI IOQN UIChNU BChR AGDGD   לב ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד
33 They journeyed from Hor-haggidgad, and pitched in Jotbah.   LG UISOU MChR AGDGD UIChNU BITBThA   לג ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה
34 They journeyed from Jotbah, and pitched in Abronah.   LD UISOU MITBThA UIChNU BOBRNA   לד ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
35 They journeyed from Abronah, and pitched in Ezion-geber.   LA UISOU MOBRNA UIChNU BOTsIN GBR   לה ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר
36 They journeyed from Ezion-geber, and pitched in the wilderness of Zin--the same is Kadesh.   LU UISOU MOTsIN GBR UIChNU BMDBR-TsN AUE QDSh   לו ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר-צן הוא קדש
37 They journeyed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.--   LZ UISOU MQDSh UIChNU BAR AAR BQTsA ERTs EDUM   לז ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
38 Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of IAUA, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fifth month, on the first day of the month.   LCh UIOL EARN AKAN EL-AR AAR OL-FI IAUA UIMTh ShM BShNTh AERBOIM LTsETh BNI-IShREL MERTs MTsRIM BChDSh AChMIShI BEChD LChDSh   לח ויעל אהרן הכהן אל-הר ההר על-פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני-ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
39 Aaron was a hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.   LT UEARN BN-ShLSh UOShRIM UMETh ShNA BMThU BAR AAR   לט ואהרן בן-שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר
40 The Canaanite, the king of Arad, who dwelt in the South in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.--   M UIShMO AKNONI MLK ORD UAUE-IShB BNGB BERTs KNON BBE BNI IShREL   מ וישמע הכנעני מלך ערד והוא-ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל
41 They journeyed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.   ME UISOU MAR AAR UIChNU BTsLMNA   מא ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה
42 They journeyed from Zalmonah, and pitched in Punon.   MB UISOU MTsLMNA UIChNU BFUNN   מב ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן
43 They journeyed from Punon, and pitched in Oboth.   MG UISOU MFUNN UIChNU BEBTh   מג ויסעו מפונן ויחנו באבת
44 They journeyed from Oboth, and pitched in Ije-abarim, in the border of Moab.   MD UISOU MEBTh UIChNU BOII AOBRIM BGBUL MUEB   מד ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
45 They journeyed from Ijim, and pitched in Dibon-gad.   MA UISOU MOIIM UIChNU BDIBN GD   מה ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד
46 They journeyed from Dibon-gad, and pitched in Almon-diblathaim.   MU UISOU MDIBN GD UIChNU BOLMN DBLThIMA   מו ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה
47 They journeyed from Almon-diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, in front of Nebo.   MZ UISOU MOLMN DBLThIMA UIChNU BARI AOBRIM LFNI NBU   מז ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
48 They journeyed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by the Jordan at Jericho.   MCh UISOU MARI AOBRIM UIChNU BORBTh MUEB OL IRDN IRChU   מח ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו
49 They pitched by the Jordan, from Beth-jeshimoth even to Abel-shittim in the plains of Moab.   MT UIChNU OL-AIRDN MBITh AIShMTh OD EBL AShTIM BORBTh MUEB   מט ויחנו על-הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב
50 IAUA spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying:   N UIDBR IAUA EL-MShA BORBTh MUEB OL-IRDN IRChU LEMR   נ וידבר יהוה אל-משה בערבת מואב על-ירדן ירחו לאמר
51 'Speak to the children of Israel, and say to them: When you pass over the Jordan into the land of Canaan,   NE DBR EL-BNI IShREL UEMRTh ELAM KI EThM OBRIM ETh-AIRDN EL-ERTs KNON   נא דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את-הירדן אל-ארץ כנען
52 then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their figured stones, and destroy all their molten images, and demolish all their high places.   NB UAURShThM ETh-KL-IShBI AERTs MFNIKM UEBDThM ETh KL-MShKIThM UETh KL-TsLMI MSKThM ThEBDU UETh KL-BMUThM ThShMIDU   נב והורשתם את-כל-ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל-משכיתם ואת כל-צלמי מסכתם תאבדו ואת כל-במותם תשמידו
53 You shall drive out the inhabitants of the land, and dwell therein; for to you have I given the land to possess it.   NG UAURShThM ETh-AERTs UIShBThM-BA KI LKM NThThI ETh-AERTs LRShTh EThA   נג והורשתם את-הארץ וישבתם-בה כי לכם נתתי את-הארץ לרשת אתה
54 You shall inherit the land by lot according to your families--to the more you shall give the more inheritance, and to the fewer you shall give the less inheritance; wheresoever the lot falls to any man, that shall be his; according to the tribes of your fathers shall you inherit.   ND UAThNChLThM ETh-AERTs BGURL LMShFChThIKM LRB ThRBU ETh-NChLThU ULMOT ThMOIT ETh-NChLThU EL EShR-ITsE LU ShMA AGURL LU IAIA LMTUTh EBThIKM ThThNChLU   נד והתנחלתם את-הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את-נחלתו ולמעט תמעיט את-נחלתו אל אשר-יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו
55 But if you will not drive out the inhabitants of the land from before you, then shall those that you let remain of them be as thorns in your eyes, and as pricks in your sides, and they shall harass you in the land wherein you dwell.   NA UEM-LE ThURIShU ETh-IShBI AERTs MFNIKM UAIA EShR ThUThIRU MAM LShKIM BOINIKM ULTsNINM BTsDIKM UTsRRU EThKM OL-AERTs EShR EThM IShBIM BA   נה ואם-לא תורישו את-ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על-הארץ אשר אתם ישבים בה
56 It shall come to pass, that as I thought to do to them, so will I do to you.   NU UAIA KEShR DMIThI LOShUTh LAM EOShA LKM   נו והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18