2Kings 6 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Naaman Is Healed

1 The sons of the prophets said to Elisha: 'Behold now, the place where we dwell before you is too strait for us.   E UIEMRU BNI-ANBIEIM EL-ELIShO ANA-NE AMQUM EShR ENChNU IShBIM ShM LFNIK TsR MMNU   א ויאמרו בני-הנביאים אל-אלישע הנה-נא המקום אשר אנחנו ישבים שם לפניך צר ממנו
2 Let us go, we pray you, to the Jordan, and take there every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell.' He answered: 'Go you.'   B NLKA-NE OD-AIRDN UNQChA MShM EISh QURA EChTh UNOShA-LNU ShM MQUM LShBTh ShM UIEMR LKU   ב נלכה-נא עד-הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה-לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו
3 One said: 'Be content, I pray you, and go with your servants.' He answered: 'I will go.'   G UIEMR AEChD AUEL NE ULK ETh-OBDIK UIEMR ENI ELK   ג ויאמר האחד הואל נא ולך את-עבדיך ויאמר אני אלך
4 So he went with them. When they came to the Jordan, they cut down wood.   D UILK EThM UIBEU AIRDNA UIGZRU AOTsIM   ד וילך אתם ויבאו הירדנה ויגזרו העצים
5 But as one was felling a beam, the axe-head fell into the water; and he cried, and said: 'Alas, my master! for it was borrowed.'   A UIAI AEChD MFIL AQURA UETh-ABRZL NFL EL-AMIM UITsOQ UIEMR EAA EDNI UAUE ShEUL   ה ויהי האחד מפיל הקורה ואת-הברזל נפל אל-המים ויצעק ויאמר אהה אדני והוא שאול
6 The man of God said: 'Where fell it?' He showed him the place. He cut down a stick, and cast it in thither, and made the iron to swim.   U UIEMR EISh-AELAIM ENA NFL UIREAU ETh-AMQUM UIQTsB-OTs UIShLK-ShMA UITsF ABRZL   ו ויאמר איש-האלהים אנה נפל ויראהו את-המקום ויקצב-עץ וישלך-שמה ויצף הברזל
7 He said: 'Take it up to you.' So he put out his hand, and took it.   Z UIEMR ARM LK UIShLCh IDU UIQChAU   ז ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו
8 Now the king of Aram warred against Israel; and he took counsel with his servants, saying: 'In such and such a place shall be my camp.'   Ch UMLK ERM AIA NLChM BIShREL UIUOTs EL-OBDIU LEMR EL-MQUM FLNI ELMNI ThChNThI   ח ומלך ארם היה נלחם בישראל ויועץ אל-עבדיו לאמר אל-מקום פלני אלמני תחנתי
9 The man of God sent to the king of Israel, saying: 'Beware that you pass not such a place; for thither the Arameans are coming down.'   T UIShLCh EISh AELAIM EL-MLK IShREL LEMR AShMR MOBR AMQUM AZA KI-ShM ERM NChThIM   ט וישלח איש האלהים אל-מלך ישראל לאמר השמר מעבר המקום הזה כי-שם ארם נחתים
10 The king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of; and he guarded himself there, not once nor twice.   I UIShLCh MLK IShREL EL-AMQUM EShR EMR-LU EISh-AELAIM UAZAIRA UNShMR ShM LE EChTh ULE ShThIM   י וישלח מלך ישראל אל-המקום אשר אמר-לו איש-האלהים והזהירה ונשמר שם לא אחת ולא שתים
11 The heart of the king of Aram was sore troubled for this thing; and he called his servants, and said to them: 'Will you not tell me which of us is for the king of Israel?'   IE UISOR LB MLK-ERM OL-ADBR AZA UIQRE EL-OBDIU UIEMR ELIAM ALUE ThGIDU LI MI MShLNU EL-MLK IShREL   יא ויסער לב מלך-ארם על-הדבר הזה ויקרא אל-עבדיו ויאמר אליהם הלוא תגידו לי מי משלנו אל-מלך ישראל
12 One of his servants said: 'Nay, my lord, O king; but Elisha, the prophet that is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bed-chamber.'   IB UIEMR EChD MOBDIU LUE EDNI AMLK KI-ELIShO ANBIE EShR BIShREL IGID LMLK IShREL ETh-ADBRIM EShR ThDBR BChDR MShKBK   יב ויאמר אחד מעבדיו לוא אדני המלך כי-אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את-הדברים אשר תדבר בחדר משכבך
13 He said: 'Go and see where he is, that I may send and fetch him.' It was told him, saying: 'Behold, he is in Dothan.'   IG UIEMR LKU UREU EIKA AUE UEShLCh UEQChAU UIGD-LU LEMR ANA BDThN   יג ויאמר לכו וראו איכה הוא ואשלח ואקחהו ויגד-לו לאמר הנה בדתן
14 Therefore sent he thither horses, and chariots, and a great host; and they came by night, and compassed the city about.   ID UIShLCh-ShMA SUSIM URKB UChIL KBD UIBEU LILA UIQFU OL-AOIR   יד וישלח-שמה סוסים ורכב וחיל כבד ויבאו לילה ויקפו על-העיר
15 When the servant of the man of God was risen early, and gone forth, behold, a host with horses and chariots was round about the city. His servant said to him: 'Alas, my master! how shall we do?'   TU UIShKM MShRTh EISh AELAIM LQUM UITsE UANA-ChIL SUBB ETh-AOIR USUS URKB UIEMR NORU ELIU EAA EDNI EIKA NOShA   טו וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה-חיל סובב את-העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה
16 He answered: 'Fear not: for they that are with us are more than they that are with them.'   TZ UIEMR EL-ThIRE KI RBIM EShR EThNU MEShR EUThM   טז ויאמר אל-תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם
17 Elisha prayed, and said: 'IAUA, I pray You, open his eyes, that he may see.' IAUA opened the eyes of the young man; and he saw; and, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha.   IZ UIThFLL ELIShO UIEMR IAUA FQCh-NE ETh-OINIU UIREA UIFQCh IAUA ETh-OINI ANOR UIRE UANA AAR MLE SUSIM URKB ESh SBIBTh ELIShO   יז ויתפלל אלישע ויאמר יהוה פקח-נא את-עיניו ויראה ויפקח יהוה את-עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע
18 When they came down to him, Elisha prayed to IAUA, and said: 'Smite this people, I pray You, with blindness.' He smote them with blindness according to the word of Elisha.   ICh UIRDU ELIU UIThFLL ELIShO EL-IAUA UIEMR AK-NE ETh-AGUI-AZA BSNURIM UIKM BSNURIM KDBR ELIShO   יח וירדו אליו ויתפלל אלישע אל-יהוה ויאמר הך-נא את-הגוי-הזה בסנורים ויכם בסנורים כדבר אלישע
19 Elisha said to them: 'This is not the way, neither is this the city; follow me, and I will bring you to the man whom you seek.' He led them to Samaria.   IT UIEMR ELAM ELIShO LE ZA ADRK ULE ZA AOIR LKU EChRI UEULIKA EThKM EL-AEISh EShR ThBQShUN UILK EUThM ShMRUNA   יט ויאמר אלהם אלישע לא זה הדרך ולא זה העיר לכו אחרי ואוליכה אתכם אל-האיש אשר תבקשון וילך אותם שמרונה
20 It came to pass, when they were come into Samaria, that Elisha said: 'IAUA, open the eyes of these men, that they may see.' IAUA opened their eyes, and they saw; and, behold, they were in the middle of Samaria.   K UIAI KBEM ShMRUN UIEMR ELIShO IAUA FQCh ETh-OINI-ELA UIREU UIFQCh IAUA ETh-OINIAM UIREU UANA BThUK ShMRUN   כ ויהי כבאם שמרון ויאמר אלישע יהוה פקח את-עיני-אלה ויראו ויפקח יהוה את-עיניהם ויראו והנה בתוך שמרון
21 The king of Israel said to Elisha, when he saw them: 'My father, shall I smite them? shall I smite them?'   KE UIEMR MLK-IShREL EL-ELIShO KREThU EUThM AEKA EKA EBI   כא ויאמר מלך-ישראל אל-אלישע כראתו אותם האכה אכה אבי
22 He answered: 'You shall not smite them; have you taken captive with your sword and with your bow those whom you would smite? set bread and water before them, that they may eat and drink, and go to their master.'   KB UIEMR LE ThKA AEShR ShBITh BChRBK UBQShThK EThA MKA ShIM LChM UMIM LFNIAM UIEKLU UIShThU UILKU EL-EDNIAM   כב ויאמר לא תכה האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל-אדניהם
23 He prepared great provision for them; and when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went to their master. The bands of Aram came no more into the land of Israel.   KG UIKRA LAM KRA GDULA UIEKLU UIShThU UIShLChM UILKU EL-EDNIAM ULE-ISFU OUD GDUDI ERM LBUE BERTs IShREL   כג ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם וילכו אל-אדניהם ולא-יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל
24 It came to pass after this, that Ben-hadad king of Aram gathered all his host, and went up, and besieged Samaria.   KD UIAI EChRI-KN UIQBTs BN-ADD MLK-ERM ETh-KL-MChNAU UIOL UITsR OL-ShMRUN   כד ויהי אחרי-כן ויקבץ בן-הדד מלך-ארם את-כל-מחנהו ויעל ויצר על-שמרון
25 There was a great famine in Samaria; and, behold, they besieged it, until an ass's head was sold for fourscore pieces of silver, and the fourth part of a kab of dove's dung for five pieces of silver.   KA UIAI ROB GDUL BShMRUN UANA TsRIM OLIA OD AIUTh RESh-ChMUR BShMNIM KSF URBO AQB ChRI (DB-) IUNIM BChMShA-KSF   כה ויהי רעב גדול בשמרון והנה צרים עליה עד היות ראש-חמור בשמנים כסף ורבע הקב חרי (דב-) יונים בחמשה-כסף
26 As the king of Israel was passing by on the wall, there cried a woman to him, saying: 'Help, my lord, O king.'   KU UIAI MLK IShREL OBR OL-AChMA UEShA TsOQA ELIU LEMR AUShIOA EDNI AMLK   כו ויהי מלך ישראל עבר על-החמה ואשה צעקה אליו לאמר הושיעה אדני המלך
27 He said: 'If IAUA do not help you, whence shall I help you? out of the threshingfloor, or out of the winepress?'   KZ UIEMR EL-IUShOK IAUA MEIN EUShIOK AMN-AGRN EU MN-AIQB   כז ויאמר אל-יושעך יהוה מאין אושיעך המן-הגרן או מן-היקב
28 The king said to her: 'What ails you?' She answered: 'This woman said to me: Give your son, that we may eat him to-day, and we will eat my son to-morrow.   KCh UIEMR-LA AMLK MA-LK UThEMR AEShA AZETh EMRA ELI ThNI ETh-BNK UNEKLNU AIUM UETh-BNI NEKL MChR   כח ויאמר-לה המלך מה-לך ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את-בנך ונאכלנו היום ואת-בני נאכל מחר
29 So we boiled my son, and did eat him; and I said to her on the next day: Give your son, that we may eat him; and she has hid her son.'   KT UNBShL ETh-BNI UNEKLAU UEMR ELIA BIUM AEChR ThNI ETh-BNK UNEKLNU UThChBE ETh-BNA   כט ונבשל את-בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את-בנך ונאכלנו ותחבא את-בנה
30 It came to pass, when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes--now he was passing by on the wall--and the people looked, and, behold, he had sackcloth within on his flesh.   L UIAI KShMO AMLK ETh-DBRI AEShA UIQRO ETh-BGDIU UAUE OBR OL-AChMA UIRE AOM UANA AShQ OL-BShRU MBITh   ל ויהי כשמע המלך את-דברי האשה ויקרע את-בגדיו והוא עבר על-החמה וירא העם והנה השק על-בשרו מבית
31 Then he said: 'God do so to me, and more also, if the head of Elisha the son of Shaphat shall stand on him this day.'   LE UIEMR KA-IOShA-LI ELAIM UKA IUSF EM-IOMD RESh ELIShO BN-ShFT OLIU AIUM   לא ויאמר כה-יעשה-לי אלהים וכה יוסף אם-יעמד ראש אלישע בן-שפט עליו היום
32 But Elisha sat in his house, and the elders sat with him; and the king sent a man from before him; but ere the messenger came to him, he said to the elders: 'See you how this son of a murderer has sent to take away my head? look, when the messenger comes, shut the door, and hold the door fast against him; is not the sound of his master's feet behind him?'   LB UELIShO IShB BBIThU UAZQNIM IShBIM EThU UIShLCh EISh MLFNIU BTRM IBE AMLEK ELIU UAUE EMR EL-AZQNIM AREIThM KI-ShLCh BN-AMRTsCh AZA LASIR ETh-REShI REU KBE AMLEK SGRU ADLTh ULChTsThM EThU BDLTh ALUE QUL RGLI EDNIU EChRIU   לב ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל-הזקנים הראיתם כי-שלח בן-המרצח הזה להסיר את-ראשי ראו כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו
33 While he yet talked with them, behold, the messenger came down to him; and [the king] said: 'Behold, this evil is of IAUA; why should I wait for IAUA any longer?'   LG OUDNU MDBR OMM UANA AMLEK IRD ELIU UIEMR ANA-ZETh AROA METh IAUA MA-EUChIL LIAUA OUD   לג עודנו מדבר עמם והנה המלאך ירד אליו ויאמר הנה-זאת הרעה מאת יהוה מה-אוחיל ליהוה עוד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18