1Kings 1 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

David in Old Age

1 Now king David was old and stricken in years; and they covered him with clothes, but he could get no heat.   E UAMLK DUD ZQN BE BIMIM UIKSAU BBGDIM ULE IChM LU   א והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו
2 Wherefore his servants said to him: 'Let there be sought for my lord the king a young virgin; and let her stand before the king, and be a companion to him; and let her lie in your bosom, that my lord the king may get heat.'   B UIEMRU LU OBDIU IBQShU LEDNI AMLK NORA BThULA UOMDA LFNI AMLK UThAI-LU SKNTh UShKBA BChIQK UChM LEDNI AMLK   ב ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי-לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך
3 So they sought for a fair damsel throughout all the borders of Israel, and found Abishag the Shunammite, and brought her to the king.   G UIBQShU NORA IFA BKL GBUL IShREL UIMTsEU ETh-EBIShG AShUNMITh UIBEU EThA LMLK   ג ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את-אבישג השונמית ויבאו אתה למלך
4 The damsel was very fair; and she became a companion to the king, and ministered to him; but the king knew her not.   D UANORA IFA OD-MED UThAI LMLK SKNTh UThShRThAU UAMLK LE IDOA   ד והנערה יפה עד-מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה
5 Now Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying: 'I will be king'; and he prepared him chariots and horsemen, and fifty men to run before him.   A UEDNIA BN-ChGITh MThNShE LEMR ENI EMLK UIOSh LU RKB UFRShIM UChMShIM EISh RTsIM LFNIU   ה ואדניה בן-חגית מתנשא לאמר אני אמלך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו
6 His father had not grieved him all his life in saying: 'Why have you done so?' and he was also a very goodly man; and he was born after Absalom.   U ULE-OTsBU EBIU MIMIU LEMR MDUO KKA OShITh UGM-AUE TUB-ThER MED UEThU ILDA EChRI EBShLUM   ו ולא-עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגם-הוא טוב-תאר מאד ואתו ילדה אחרי אבשלום
7 He conferred with Joab the son of Zeruiah, and with Abiathar the priest; and they following Adonijah helped him.   Z UIAIU DBRIU OM IUEB BN-TsRUIA UOM EBIThR AKAN UIOZRU EChRI EDNIA   ז ויהיו דבריו עם יואב בן-צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה
8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men that belonged to David, were not with Adonijah.   Ch UTsDUQ AKAN UBNIAU BN-IAUIDO UNThN ANBIE UShMOI UROI UAGBURIM EShR LDUD LE AIU OM-EDNIAU   ח וצדוק הכהן ובניהו בן-יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם-אדניהו
9 Adonijah slew sheep and oxen and fatlings by the stone of Zoheleth, which is beside En-rogel; and he called all his brethren the king's sons, and all the men of Judah the king's servants;   T UIZBCh EDNIAU TsEN UBQR UMRIE OM EBN AZChLTh EShR-ETsL OIN RGL UIQRE ETh-KL-EChIU BNI AMLK ULKL-ENShI IAUDA OBDI AMLK   ט ויזבח אדניהו צאן ובקר ומריא עם אבן הזחלת אשר-אצל עין רגל ויקרא את-כל-אחיו בני המלך ולכל-אנשי יהודה עבדי המלך
10 but Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not.   I UETh-NThN ANBIE UBNIAU UETh-AGBURIM UETh-ShLMA EChIU LE QRE   י ואת-נתן הנביא ובניהו ואת-הגבורים ואת-שלמה אחיו לא קרא
11 Then Nathan spoke to Bath-sheba the mother of Solomon, saying: 'Have you not heard that Adonijah the son of Haggith does reign, and David our lord knows it not?   IE UIEMR NThN EL-BTh-ShBO EM-ShLMA LEMR ALUE ShMOTh KI MLK EDNIAU BN-ChGITh UEDNINU DUD LE IDO   יא ויאמר נתן אל-בת-שבע אם-שלמה לאמר הלוא שמעת כי מלך אדניהו בן-חגית ואדנינו דוד לא ידע
12 Now therefore come, let me, I pray you, give you counsel, that you may save your own life, and the life of your son Solomon.   IB UOThA LKI EIOTsK NE OTsA UMLTI ETh-NFShK UETh-NFSh BNK ShLMA   יב ועתה לכי איעצך נא עצה ומלטי את-נפשך ואת-נפש בנך שלמה
13 Go and get you in to king David, and say to him: Didst not you, my lord, O king, swear to your handmaid, saying: Assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne? why then does Adonijah reign?   IG LKI UBEI EL-AMLK DUD UEMRTh ELIU ALE-EThA EDNI AMLK NShBOTh LEMThK LEMR KI-ShLMA BNK IMLK EChRI UAUE IShB OL-KSEI UMDUO MLK EDNIAU   יג לכי ובאי אל-המלך דוד ואמרת אליו הלא-אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמר כי-שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי ומדוע מלך אדניהו
14 Behold, while you yet talk there with the king, I also will come in after you, and confirm your words.'   ID ANA OUDK MDBRTh ShM OM-AMLK UENI EBUE EChRIK UMLEThI ETh-DBRIK   יד הנה עודך מדברת שם עם-המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את-דבריך
15 Bath-sheba went in to the king into the chamber.--Now the king was very old; and Abishag the Shunammite ministered to the king.--   TU UThBE BTh-ShBO EL-AMLK AChDRA UAMLK ZQN MED UEBIShG AShUNMITh MShRTh ETh-AMLK   טו ותבא בת-שבע אל-המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישג השונמית משרת את-המלך
16 Bath-sheba bowed, and prostrated herself to the king. The king said: 'What would you?'   TZ UThQD BTh-ShBO UThShThChU LMLK UIEMR AMLK MA-LK   טז ותקד בת-שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה-לך
17 She said to him: 'My lord, you didst swear by IAUA your God to your handmaid: Assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne.   IZ UThEMR LU EDNI EThA NShBOTh BIAUA ELAIK LEMThK KI-ShLMA BNK IMLK EChRI UAUE IShB OL-KSEI   יז ותאמר לו אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך כי-שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי
18 Now, behold, Adonijah reigns; and you, my lord the king, know it not.   ICh UOThA ANA EDNIA MLK UOThA EDNI AMLK LE IDOTh   יח ועתה הנה אדניה מלך ועתה אדני המלך לא ידעת
19 He has slain oxen and fatlings and sheep in abundance, and has called all the sons of the king, and Abiathar, the priest, and Joab the captain of the host; but Solomon your servant has he not called.   IT UIZBCh ShUR UMRIE-UTsEN LRB UIQRE LKL-BNI AMLK ULEBIThR AKAN ULIEB ShR ATsBE ULShLMA OBDK LE QRE   יט ויזבח שור ומריא-וצאן לרב ויקרא לכל-בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא
20 You, my lord the king, the eyes of all Israel are on you, that you should tell them who shall sit on the throne of my lord the king after him.   K UEThA EDNI AMLK OINI KL-IShREL OLIK LAGID LAM MI IShB OL-KSE EDNI-AMLK EChRIU   כ ואתה אדני המלך עיני כל-ישראל עליך להגיד להם מי ישב על-כסא אדני-המלך אחריו
21 Otherwise it will come to pass, when my lord the king shall sleep with his fathers, that I and my son Solomon shall be counted offenders.'   KE UAIA KShKB EDNI-AMLK OM-EBThIU UAIIThI ENI UBNI ShLMA ChTEIM   כא והיה כשכב אדני-המלך עם-אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים
22 And, lo, while she yet talked with the king, Nathan the prophet came in.   KB UANA OUDNA MDBRTh OM-AMLK UNThN ANBIE BE   כב והנה עודנה מדברת עם-המלך ונתן הנביא בא
23 They told the king, saying: 'Behold Nathan the prophet.' When he was come in before the king, he bowed down before the king with his face to the ground.   KG UIGIDU LMLK LEMR ANA NThN ANBIE UIBE LFNI AMLK UIShThChU LMLK OL-EFIU ERTsA   כג ויגידו למלך לאמר הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך על-אפיו ארצה
24 Nathan said: 'My lord, O king, have you said: Adonijah shall reign after me, and he shall sit on my throne?   KD UIEMR NThN EDNI AMLK EThA EMRTh EDNIAU IMLK EChRI UAUE IShB OL-KSEI   כד ויאמר נתן אדני המלך אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי
25 For he is gone down this day, and has slain oxen and fatlings and sheep in abundance, and has called all the king's sons, and the captains of the host, and Abiathar the priest; and, behold, they eat and drink before him, and say: Long live king Adonijah.   KA KI IRD AIUM UIZBCh ShUR UMRIE-UTsEN LRB UIQRE LKL-BNI AMLK ULShRI ATsBE ULEBIThR AKAN UANM EKLIM UShThIM LFNIU UIEMRU IChI AMLK EDNIAU   כה כי ירד היום ויזבח שור ומריא-וצאן לרב ויקרא לכל-בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו
26 But me, even me your servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and your servant Solomon has he not called.   KU ULI ENI-OBDK ULTsDQ AKAN ULBNIAU BN-IAUIDO ULShLMA OBDK LE QRE   כו ולי אני-עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן-יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא
27 Is this thing done by my lord the king, and you have not declared to your servant who should sit on the throne of my lord the king after him?'   KZ EM METh EDNI AMLK NAIA ADBR AZA ULE AUDOTh ETh-OBDIK (OBDK) MI IShB OL-KSE EDNI-AMLK EChRIU   כז אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את-עבדיך (עבדך) מי ישב על-כסא אדני-המלך אחריו
28 Then king David answered and said: 'Call me Bath-sheba.' She came into the king's presence, and stood before the king.   KCh UION AMLK DUD UIEMR QREU-LI LBTh-ShBO UThBE LFNI AMLK UThOMD LFNI AMLK   כח ויען המלך דוד ויאמר קראו-לי לבת-שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך
29 The king swore and said: 'As IAUA lives, who has redeemed my soul out of all adversity,   KT UIShBO AMLK UIEMR ChI-IAUA EShR-FDA ETh-NFShI MKL-TsRA   כט וישבע המלך ויאמר חי-יהוה אשר-פדה את-נפשי מכל-צרה
30 verily as I swore to you by IAUA, the God of Israel, saying: Assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne in my stead; verily so will I do this day.'   L KI KEShR NShBOThI LK BIAUA ELAI IShREL LEMR KI-ShLMA BNK IMLK EChRI UAUE IShB OL-KSEI ThChThI KI KN EOShA AIUM AZA   ל כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי-שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על-כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה
31 Then Bath-sheba bowed with her face to the earth, and prostrated herself to the king, and said: 'Let my lord king David live for ever.'   LE UThQD BTh-ShBO EFIM ERTs UThShThChU LMLK UThEMR IChI EDNI AMLK DUD LOLM   לא ותקד בת-שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם
32 King David said: 'Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada.' They came before the king.   LB UIEMR AMLK DUD QREU-LI LTsDUQ AKAN ULNThN ANBIE ULBNIAU BN-IAUIDO UIBEU LFNI AMLK   לב ויאמר המלך דוד קראו-לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן-יהוידע ויבאו לפני המלך
33 The king said to them: 'Take with you the servants of your lord, and cause Solomon my son to ride on mine own mule, and bring him down to Gihon.   LG UIEMR AMLK LAM QChU OMKM ETh-OBDI EDNIKM UARKBThM ETh-ShLMA BNI OL-AFRDA EShR-LI UAURDThM EThU EL-GChUN   לג ויאמר המלך להם קחו עמכם את-עבדי אדניכם והרכבתם את-שלמה בני על-הפרדה אשר-לי והורדתם אתו אל-גחון
34 Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel; and blow you with the horn, and say: Long live king Solomon.   LD UMShCh EThU ShM TsDUQ AKAN UNThN ANBIE LMLK OL-IShREL UThQOThM BShUFR UEMRThM IChI AMLK ShLMA   לד ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על-ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה
35 Then you shall come up after him, and he shall come and sit on my throne; for he shall be king in my stead; and I have appointed him to be prince over Israel and over Judah.'   LA UOLIThM EChRIU UBE UIShB OL-KSEI UAUE IMLK ThChThI UEThU TsUIThI LAIUTh NGID OL-IShREL UOL-IAUDA   לה ועליתם אחריו ובא וישב על-כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על-ישראל ועל-יהודה
36 Benaiah the son of Jehoiada answered the king, and said: 'Amen; so say IAUA, the God of my lord the king.   LU UION BNIAU BN-IAUIDO ETh-AMLK UIEMR EMN KN IEMR IAUA ELAI EDNI AMLK   לו ויען בניהו בן-יהוידע את-המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך
37 As IAUA has been with my lord the king, even so be He with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord king David.'   LZ KEShR AIA IAUA OM-EDNI AMLK KN IAI (IAIA) OM-ShLMA UIGDL ETh-KSEU MKSE EDNI AMLK DUD   לז כאשר היה יהוה עם-אדני המלך כן יהי (יהיה) עם-שלמה ויגדל את-כסאו מכסא אדני המלך דוד
38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride on king David's mule, and brought him to Gihon.   LCh UIRD TsDUQ AKAN UNThN ANBIE UBNIAU BN-IAUIDO UAKRThI UAFLThI UIRKBU ETh-ShLMA OL-FRDTh AMLK DUD UILKU EThU OL-GChUN   לח וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את-שלמה על-פרדת המלך דוד וילכו אתו על-גחון
39 Zadok the priest took the horn of oil out of the Tent, and anointed Solomon. They blew the ram's horn; and all the people said: 'Long live king Solomon.'   LT UIQCh TsDUQ AKAN ETh-QRN AShMN MN-AEAL UIMShCh ETh-ShLMA UIThQOU BShUFR UIEMRU KL-AOM IChI AMLK ShLMA   לט ויקח צדוק הכהן את-קרן השמן מן-האהל וימשח את-שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל-העם יחי המלך שלמה
40 All the people came up after him, and the people piped with pipes, and rejoiced with great joy, so that the earth rent with the sound of them.   M UIOLU KL-AOM EChRIU UAOM MChLLIM BChLLIM UShMChIM ShMChA GDULA UThBQO AERTs BQULM   מ ויעלו כל-העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם
41 Adonijah and all the guests that were with him heard it as they had made an end of eating. When Joab heard the sound of the horn, he said: 'Wherefore is this noise of the city being in an uproar?'   ME UIShMO EDNIAU UKL-AQREIM EShR EThU UAM KLU LEKL UIShMO IUEB ETh-QUL AShUFR UIEMR MDUO QUL-AQRIA AUMA   מא וישמע אדניהו וכל-הקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את-קול השופר ויאמר מדוע קול-הקריה הומה
42 While he yet spoke, behold, Jonathan the son of Abiathar the priest came; and Adonijah said: 'Come in; for you are a worthy man, and bring good tidings.'   MB OUDNU MDBR UANA IUNThN BN-EBIThR AKAN BE UIEMR EDNIAU BE KI EISh ChIL EThA UTUB ThBShR   מב עודנו מדבר והנה יונתן בן-אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר
43 Jonathan answered and said to Adonijah: 'Verily our lord king David has made Solomon king.   MG UION IUNThN UIEMR LEDNIAU EBL EDNINU AMLK-DUD AMLIK ETh-ShLMA   מג ויען יונתן ויאמר לאדניהו אבל אדנינו המלך-דוד המליך את-שלמה
44 The king has sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites, and they have caused him to ride on the king's mule.   MD UIShLCh EThU-AMLK ETh-TsDUQ AKAN UETh-NThN ANBIE UBNIAU BN-IAUIDO UAKRThI UAFLThI UIRKBU EThU OL FRDTh AMLK   מד וישלח אתו-המלך את-צדוק הכהן ואת-נתן הנביא ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך
45 Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon; and they are come up from there rejoicing, so that the city is in an uproar. This is the noise that you have heard.   MA UIMShChU EThU TsDUQ AKAN UNThN ANBIE LMLK BGChUN UIOLU MShM ShMChIM UThAM AQRIA AUE AQUL EShR ShMOThM   מה וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם
46 Also Solomon sits on the throne of the kingdom.   MU UGM IShB ShLMA OL KSE AMLUKA   מו וגם ישב שלמה על כסא המלוכה
47 Moreover the king's servants came to bless our lord king David, saying: God make the name of Solomon better than your name, and make his throne greater than your throne; and the king bowed down on the bed.   MZ UGM-BEU OBDI AMLK LBRK ETh-EDNINU AMLK DUD LEMR IITB ELAIK (ELAIM) ETh-ShM ShLMA MShMK UIGDL ETh-KSEU MKSEK UIShThChU AMLK OL-AMShKB   מז וגם-באו עבדי המלך לברך את-אדנינו המלך דוד לאמר ייטב אלהיך (אלהים) את-שם שלמה משמך ויגדל את-כסאו מכסאך וישתחו המלך על-המשכב
48 Also thus said the king: Blessed be IAUA, the God of Israel, who has given one to sit on my throne this day, mine eyes even seeing it.'   MCh UGM-KKA EMR AMLK BRUK IAUA ELAI IShREL EShR NThN AIUM IShB OL-KSEI UOINI REUTh   מח וגם-ככה אמר המלך ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על-כסאי ועיני ראות
49 All the guests of Adonijah were afraid, and rose up, and went every man his way.   MT UIChRDU UIQMU KL-AQREIM EShR LEDNIAU UILKU EISh LDRKU   מט ויחרדו ויקמו כל-הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו
50 Adonijah feared because of Solomon; and he arose, and went, and caught hold on the horns of the altar.   N UEDNIAU IRE MFNI ShLMA UIQM UILK UIChZQ BQRNUTh AMZBCh   נ ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח
51 It was told Solomon, saying: 'Behold, Adonijah fears king Solomon; for, lo, he has laid hold on the horns of the altar, saying: Let king Solomon swear to me first of all that he will not slay his servant with the sword.'   NE UIGD LShLMA LEMR ANA EDNIAU IRE ETh-AMLK ShLMA UANA EChZ BQRNUTh AMZBCh LEMR IShBO-LI KIUM AMLK ShLMA EM-IMITh ETh-OBDU BChRB   נא ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את-המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע-לי כיום המלך שלמה אם-ימית את-עבדו בחרב
52 Solomon said: 'If he shall show himself a worthy man, there shall not a hair of him fall to the earth; but if wickedness be found in him, he shall die.'   NB UIEMR ShLMA EM IAIA LBN-ChIL LE-IFL MShORThU ERTsA UEM-ROA ThMTsE-BU UMTh   נב ויאמר שלמה אם יהיה לבן-חיל לא-יפל משערתו ארצה ואם-רעה תמצא-בו ומת
53 So king Solomon sent, and they brought him down from the altar. He came and prostrated himself before king Solomon; and Solomon said to him: 'Go to your house.'   NG UIShLCh AMLK ShLMA UIURDAU MOL AMZBCh UIBE UIShThChU LMLK ShLMA UIEMR-LU ShLMA LK LBIThK   נג וישלח המלך שלמה ויורדהו מעל המזבח ויבא וישתחו למלך שלמה ויאמר-לו שלמה לך לביתך

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18