1Kings 12 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

King Rehoboam Acts Foolishly

1 Rehoboam went to Shechem; for all Israel were come to Shechem to make him king.   E UILK RChBOM ShKM KI ShKM BE KL-IShREL LAMLIK EThU   א וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל-ישראל להמליך אתו
2 It came to pass, when Jeroboam the son of Nebat heard of it--for he was yet in Egypt, whither he had fled from the presence of king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt,   B UIAI KShMO IRBOM BN-NBT UAUE OUDNU BMTsRIM EShR BRCh MFNI AMLK ShLMA UIShB IRBOM BMTsRIM   ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים
3 and they sent and called him--that Jeroboam and all the congregation of Israel came, and spoke to Rehoboam, saying:   G UIShLChU UIQREU-LU UIBEU (UIBE) IRBOM UKL-QAL IShREL UIDBRU EL-RChBOM LEMR   ג וישלחו ויקראו-לו ויבאו (ויבא) ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר
4 'Your father made our yoke grievous; now therefore make you the grievous service of your father, and his heavy yoke which he put on us, lighter, and we will serve you.'   D EBIK AQShA ETh-OLNU UEThA OThA AQL MOBDTh EBIK AQShA UMOLU AKBD EShR-NThN OLINU UNOBDK   ד אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך
5 He said to them: 'Depart yet for three days, then come again to me.' The people departed.   A UIEMR ELIAM LKU-OD ShLShA IMIM UShUBU ELI UILKU AOM   ה ויאמר אליהם לכו-עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם
6 King Rehoboam took counsel with the old men, that had stood before Solomon his father while he yet lived, saying: 'What counsel give you me to return answer to this people?'   U UIUOTs AMLK RChBOM ETh-AZQNIM EShR-AIU OMDIM ETh-FNI ShLMA EBIU BAIThU ChI LEMR EIK EThM NUOTsIM LAShIB ETh-AOM-AZA DBR   ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר
7 They spoke to him, saying: 'If you will be a servant to this people this day, and will serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be your servants for ever.'   Z UIDBR (UIDBRU) ELIU LEMR EM-AIUM ThAIA-OBD LOM AZA UOBDThM UONIThM UDBRTh ELIAM DBRIM TUBIM UAIU LK OBDIM KL-AIMIM   ז וידבר (וידברו) אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים
8 But he forsook the counsel of the old men which they had given him, and took counsel with the young men that were grown up with him, that stood before him.   Ch UIOZB ETh-OTsTh AZQNIM EShR IOTsAU UIUOTs ETh-AILDIM EShR GDLU EThU EShR AOMDIM LFNIU   ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו
9 He said to them: 'What counsel give you, that we may return answer to this people, who have spoken to me, saying: Make the yoke that your father did put on us lighter?'   T UIEMR ELIAM MA EThM NUOTsIM UNShIB DBR ETh-AOM AZA EShR DBRU ELI LEMR AQL MN-AOL EShR-NThN EBIK OLINU   ט ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו
10 The young men that were grown up with him spoke to him, saying: 'Thus shall you say to this people that spoke to you, saying: Your father made our yoke heavy, but make you it lighter to us; thus shall you speak to them: My little finger is thicker than my father's loins.   I UIDBRU ELIU AILDIM EShR GDLU EThU LEMR KA-ThEMR LOM AZA EShR DBRU ELIK LEMR EBIK AKBID ETh-OLNU UEThA AQL MOLINU KA ThDBR ELIAM QTNI OBA MMThNI EBI   י וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי
11 Now whereas my father did burden you with a heavy yoke, I will add to your yoke; my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.'   IE UOThA EBI AOMIS OLIKM OL KBD UENI EUSIF OL-OLKM EBI ISR EThKM BShUTIM UENI EISR EThKM BOQRBIM   יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים
12 So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king bade, saying: 'Come to me again the third day.'   IB UIBU IRBOM UKL-AOM EL-RChBOM BIUM AShLIShI KEShR DBR AMLK LEMR ShUBU ELI BIUM AShLIShI   יב ויבו ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי
13 The king answered the people roughly, and forsook the counsel of the old men which they had given him;   IG UION AMLK ETh-AOM QShA UIOZB ETh-OTsTh AZQNIM EShR IOTsAU   יג ויען המלך את-העם קשה ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו
14 and spoke to them after the counsel of the young men, saying: 'My father made your yoke heavy, but I will add to your yoke; my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.'   ID UIDBR ELIAM KOTsTh AILDIM LEMR EBI AKBID ETh-OLKM UENI ESIF OL-OLKM EBI ISR EThKM BShUTIM UENI EISR EThKM BOQRBIM   יד וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את-עלכם ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים
15 So the king hearkened not to the people; for it was a thing brought about of IAUA, that He might establish His word, which IAUA spoke by the hand of Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.   TU ULE-ShMO AMLK EL-AOM KI-AIThA SBA MOM IAUA LMON AQIM ETh-DBRU EShR DBR IAUA BID EChIA AShILNI EL-IRBOM BN-NBT   טו ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה סבה מעם יהוה למען הקים את-דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל-ירבעם בן-נבט
16 When all Israel saw that the king hearkened not to them, the people answered the king, saying: 'What portion have we in David? neither have we inheritance in the son of Jesse; to your tents, O Israel; now see to your own house, David.' So Israel departed to their tents.   TZ UIRE KL-IShREL KI LE-ShMO AMLK ELAM UIShBU AOM ETh-AMLK DBR LEMR MA-LNU ChLQ BDUD ULE-NChLA BBN-IShI LEALIK IShREL OThA REA BIThK DUD UILK IShREL LEALIU   טז וירא כל-ישראל כי לא-שמע המלך אלהם וישבו העם את-המלך דבר לאמר מה-לנו חלק בדוד ולא-נחלה בבן-ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו
17 But as for the children of Israel that dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.   IZ UBNI IShREL AIShBIM BORI IAUDA UIMLK OLIAM RChBOM   יז ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם
18 Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the levy; and all Israel stoned him with stones, so that he died. King Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.   ICh UIShLCh AMLK RChBOM ETh-EDRM EShR OL-AMS UIRGMU KL-IShREL BU EBN UIMTh UAMLK RChBOM AThEMTs LOLUTh BMRKBA LNUS IRUShLM   יח וישלח המלך רחבעם את-אדרם אשר על-המס וירגמו כל-ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם
19 So Israel rebelled against the house of David, to this day.   IT UIFShOU IShREL BBITh DUD OD AIUM AZA   יט ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה
20 It came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was returned, that they sent and called him to the congregation, and made him king over all Israel; there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.   K UIAI KShMO KL-IShREL KI-ShB IRBOM UIShLChU UIQREU EThU EL-AODA UIMLIKU EThU OL-KL-IShREL LE AIA EChRI BITh-DUD ZULThI ShBT-IAUDA LBDU   כ ויהי כשמע כל-ישראל כי-שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל-העדה וימליכו אתו על-כל-ישראל לא היה אחרי בית-דוד זולתי שבט-יהודה לבדו
21 When Rehoboam was come to Jerusalem, be assembled all the house of Judah, and the tribe of Benjamin, a hundred and fourscore thousand chosen men that were warriors, to fight against the house of Israel, to bring the kingdom back to Rehoboam the son of Solomon.   KE UIBEU (UIBE) RChBOM IRUShLM UIQAL ETh-KL-BITh IAUDA UETh-ShBT BNIMN MEA UShMNIM ELF BChUR OShA MLChMA LALChM OM-BITh IShREL LAShIB ETh-AMLUKA LRChBOM BN-ShLMA   כא ויבאו (ויבא) רחבעם ירושלם ויקהל את-כל-בית יהודה ואת-שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-בית ישראל להשיב את-המלוכה לרחבעם בן-שלמה
22 But the word of God came to Shemaiah the man of God, saying:   KB UIAI DBR AELAIM EL-ShMOIA EISh-AELAIM LEMR   כב ויהי דבר האלהים אל-שמעיה איש-האלהים לאמר
23 'Speak to Rehoboam the son of Solomon, king of Judah, and to all the house of Judah and Benjamin, and to the rest of the people, saying:   KG EMR EL-RChBOM BN-ShLMA MLK IAUDA UEL-KL-BITh IAUDA UBNIMIN UIThR AOM LEMR   כג אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל-כל-בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר
24 Thus says IAUA: You shall not go up, nor fight against your brethren the children of Israel; return every man to his house; for this thing is of Me.' So they hearkened to the word of IAUA, and returned and went their way, according to the word of IAUA.   KD KA EMR IAUA LE-ThOLU ULE-ThLChMUN OM-EChIKM BNI-IShREL ShUBU EISh LBIThU KI METhI NAIA ADBR AZA UIShMOU ETh-DBR IAUA UIShBU LLKTh KDBR IAUA   כד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמון עם-אחיכם בני-ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה
25 Then Jeroboam built Shechem in the hill-country of Ephraim, and dwelt therein; and he went out from there, and built Penuel.   KA UIBN IRBOM ETh-ShKM BAR EFRIM UIShB BA UITsE MShM UIBN ETh-FNUEL   כה ויבן ירבעם את-שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את-פנואל
26 Jeroboam said in his heart: 'Now will the kingdom return to the house of David.   KU UIEMR IRBOM BLBU OThA ThShUB AMMLKA LBITh DUD   כו ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד
27 If this people go up to offer sacrifices in the house of IAUA at Jerusalem, then will the heart of this people turn back to their lord, even to Rehoboam king of Judah; and they will kill me, and return to Rehoboam king of Judah.'   KZ EM-IOLA AOM AZA LOShUTh ZBChIM BBITh-IAUA BIRUShLM UShB LB AOM AZA EL-EDNIAM EL-RChBOM MLK IAUDA UARGNI UShBU EL-RChBOM MLK-IAUDA   כז אם-יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית-יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל-אדניהם אל-רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל-רחבעם מלך-יהודה
28 Whereon the king took counsel, and made two calves of gold; and he said to them: 'You have gone up long enough to Jerusalem; behold your gods, O Israel, which brought you up out of the land of Egypt.'   KCh UIUOTs AMLK UIOSh ShNI OGLI ZAB UIEMR ELAM RB-LKM MOLUTh IRUShLM ANA ELAIK IShREL EShR AOLUK MERTs MTsRIM   כח ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב-לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
29 He set the one in Beth-el, and the other put he in Dan.   KT UIShM ETh-AEChD BBITh-EL UETh-AEChD NThN BDN   כט וישם את-האחד בבית-אל ואת-האחד נתן בדן
30 This thing became a sin; for the people went to worship before the one, even to Dan.   L UIAI ADBR AZA LChTETh UILKU AOM LFNI AEChD OD-DN   ל ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד-דן
31 He made houses of high places, and made priests from among all the people, that were not of the sons of Levi.   LE UIOSh ETh-BITh BMUTh UIOSh KANIM MQTsUTh AOM EShR LE-AIU MBNI LUI   לא ויעש את-בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא-היו מבני לוי
32 Jeroboam ordained a feast in the eighth month, on the fifteenth day of the month, like to the feast that is in Judah, and he went up to the altar; so did he in Beth-el, to sacrifice to the calves that he had made; and he placed in Beth-el the priests of the high places that he had made.   LB UIOSh IRBOM ChG BChDSh AShMINI BChMShA-OShR IUM LChDSh KChG EShR BIAUDA UIOL OL-AMZBCh KN OShA BBITh-EL LZBCh LOGLIM EShR-OShA UAOMID BBITh EL ETh-KANI ABMUTh EShR OShA   לב ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה-עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על-המזבח כן עשה בבית-אל לזבח לעגלים אשר-עשה והעמיד בבית אל את-כהני הבמות אשר עשה
33 He went up to the altar which he had made in Beth-el on the fifteenth day in the eighth month, even in the month which he had devised of his own heart; and he ordained a feast for the children of Israel, and went up to the altar, to offer.   LG UIOL OL-AMZBCh EShR-OShA BBITh-EL BChMShA OShR IUM BChDSh AShMINI BChDSh EShR-BDE MLBD (MLBU) UIOSh ChG LBNI IShREL UIOL OL-AMZBCh LAQTIR   לג ויעל על-המזבח אשר-עשה בבית-אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר-בדא מלבד (מלבו) ויעש חג לבני ישראל ויעל על-המזבח להקטיר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18