1Kings 6 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

The Building of the Temple

1 It came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month Ziv, which is the second month, that he began to build the house of IAUA.   E UIAI BShMUNIM ShNA UERBO MEUTh ShNA LTsETh BNI-IShREL MERTs-MTsRIM BShNA ARBIOITh BChDSh ZU AUE AChDSh AShNI LMLK ShLMA OL-IShREL UIBN ABITh LIAUA   א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על-ישראל ויבן הבית ליהוה
2 The house which king Solomon built for IAUA, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty cubits, and the height thereof thirty cubits.   B UABITh EShR BNA AMLK ShLMA LIAUA ShShIM-EMA ERKU UOShRIM RChBU UShLShIM EMA QUMThU   ב והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים-אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו
3 The porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; and ten cubits was the breadth thereof before the house.   G UAEULM OL-FNI AIKL ABITh OShRIM EMA ERKU OL-FNI RChB ABITh OShR BEMA RChBU OL-FNI ABITh   ג והאולם על-פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על-פני רחב הבית עשר באמה רחבו על-פני הבית
4 For the house he made windows broad within, and narrow without.   D UIOSh LBITh ChLUNI ShQFIM ETUMIM   ד ויעש לבית חלוני שקפים אטומים
5 Against the wall of the house he built a side-structure round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the sanctuary; and he made side-chambers round about;   A UIBN OL-QIR ABITh ITsUO (ITsIO) SBIB ETh-QIRUTh ABITh SBIB LAIKL ULDBIR UIOSh TsLOUTh SBIB   ה ויבן על-קיר הבית יצוע (יציע) סביב את-קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב
6 the nethermost story of the side-structure was five cubits broad, and the middle was six cubits broad, and the third was seven cubits broad; for on the outside he made rebatements in the wall of the house round about, that the beams should not have hold in the walls of the house.--   U AITsUO (AITsIO) AThChThNA ChMSh BEMA RChBA UAThIKNA ShSh BEMA RChBA UAShLIShITh ShBO BEMA RChBA KI MGROUTh NThN LBITh SBIB ChUTsA LBLThI EChZ BQIRUTh-ABITh   ו היצוע (היציע) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות-הבית
7 For the house, when it was in building, was built of stone made ready at the quarry; and there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.--   Z UABITh BABNThU EBN-ShLMA MSO NBNA UMQBUTh UAGRZN KL-KLI BRZL LE-NShMO BBITh BABNThU   ז והבית בהבנתו אבן-שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל לא-נשמע בבית בהבנתו
8 The door for the lowest row of chambers was in the right side of the house and they went up by winding stairs into the middle row, and out of the middle into the third.   Ch FThCh ATsLO AThIKNA EL-KThF ABITh AIMNITh UBLULIM IOLU OL-AThIKNA UMN-AThIKNA EL-AShLShIM   ח פתח הצלע התיכנה אל-כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על-התיכנה ומן-התיכנה אל-השלשים
9 So he built the house, and finished it; and he covered in the house with planks of cedar over beams.   T UIBN ETh-ABITh UIKLAU UISFN ETh-ABITh GBIM UShDRTh BERZIM   ט ויבן את-הבית ויכלהו ויספן את-הבית גבים ושדרת בארזים
10 He built the stories of the side-structure against all the house, each five cubits high; and they rested on the house with timber of cedar.   I UIBN ETh-AITsUO (AITsIO) OL-KL-ABITh ChMSh EMUTh QUMThU UIEChZ ETh-ABITh BOTsI ERZIM   י ויבן את-היצוע (היציע) על-כל-הבית חמש אמות קומתו ויאחז את-הבית בעצי ארזים
11 The word of IAUA came to Solomon, saying:   IE UIAI DBR-IAUA EL-ShLMA LEMR   יא ויהי דבר-יהוה אל-שלמה לאמר
12 'As for this house which you are building, if you will walk in My statutes, and execute Mine ordinances, and keep all My commandments to walk in them; then will I establish My word with you, which I spoke to David your father;   IB ABITh AZA EShR-EThA BNA EM-ThLK BChQThI UETh-MShFTI ThOShA UShMRTh ETh-KL-MTsUThI LLKTh BAM UAQMThI ETh-DBRI EThK EShR DBRThI EL-DUD EBIK   יב הבית הזה אשר-אתה בנה אם-תלך בחקתי ואת-משפטי תעשה ושמרת את-כל-מצותי ללכת בהם והקמתי את-דברי אתך אשר דברתי אל-דוד אביך
13 in that I will dwell therein among the children of Israel, and will not forsake My people Israel.'   IG UShKNThI BThUK BNI IShREL ULE EOZB ETh-OMI IShREL   יג ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את-עמי ישראל
14 So Solomon built the house, and finished it.   ID UIBN ShLMA ETh-ABITh UIKLAU   יד ויבן שלמה את-הבית ויכלהו
15 He built the walls of the house within with boards of cedar; from the floor of the house to the joists of the ceiling, he covered them on the inside with wood; and he covered the floor of the house with boards of cypress.   TU UIBN ETh-QIRUTh ABITh MBIThA BTsLOUTh ERZIM MQRQO ABITh OD-QIRUTh ASFN TsFA OTs MBITh UITsF ETh-QRQO ABITh BTsLOUTh BRUShIM   טו ויבן את-קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד-קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את-קרקע הבית בצלעות ברושים
16 He built twenty cubits on the hinder part of the house with boards of cedar from the floor to the joists; he even built them for himself within, for a Sanctuary, even for the most holy place.   TZ UIBN ETh-OShRIM EMA MIRKUThI (MIRKThI) ABITh BTsLOUTh ERZIM MN-AQRQO OD-AQIRUTh UIBN LU MBITh LDBIR LQDSh AQDShIM   טז ויבן את-עשרים אמה מירכותי (מירכתי) הבית בצלעות ארזים מן-הקרקע עד-הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים
17 The house, that is, the temple before [the Sanctuary], was forty cubits long.   IZ UERBOIM BEMA AIA ABITh AUE AAIKL LFNI   יז וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני
18 The cedar on the house within was carved with knops and open flowers; all was cedar; there was no stone seen.   ICh UERZ EL-ABITh FNIMA MQLOTh FQOIM UFTURI TsTsIM AKL ERZ EIN EBN NREA   יח וארז אל-הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה
19 He prepared the Sanctuary in the middle of the house within, to set there the ark of the covenant of IAUA.   IT UDBIR BThUK-ABITh MFNIMA AKIN LThThN ShM ETh-ERUN BRITh IAUA   יט ודביר בתוך-הבית מפנימה הכין לתתן שם את-ארון ברית יהוה
20 Before the Sanctuary which was twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof, overlaid with pure gold, he set an altar, which he covered with cedar.   K ULFNI ADBIR OShRIM EMA ERK UOShRIM EMA RChB UOShRIM EMA QUMThU UITsFAU ZAB SGUR UITsF MZBCh ERZ   כ ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז
21 So Solomon overlaid the house within with pure gold; and he drew chains of gold across the wall before the Sanctuary; and he overlaid it with gold.   KE UITsF ShLMA ETh-ABITh MFNIMA ZAB SGUR UIOBR BRThIQUTh (BRThUQUTh) ZAB LFNI ADBIR UITsFAU ZAB   כא ויצף שלמה את-הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות (ברתוקות) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב
22 The whole house he overlaid with gold, until all the house was finished; also the whole altar that belonged to the Sanctuary he overlaid with gold.   KB UETh-KL-ABITh TsFA ZAB OD-ThM KL-ABITh UKL-AMZBCh EShR-LDBIR TsFA ZAB   כב ואת-כל-הבית צפה זהב עד-תם כל-הבית וכל-המזבח אשר-לדביר צפה זהב
23 In the Sanctuary he made two cherubim of olive-wood, each ten cubits high.   KG UIOSh BDBIR ShNI KRUBIM OTsI-ShMN OShR EMUTh QUMThU   כג ויעש בדביר שני כרובים עצי-שמן עשר אמות קומתו
24 Five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other wing of the cherub; from the uttermost part of the one wing to the uttermost part of the other were ten cubits.   KD UChMSh EMUTh KNF AKRUB AEChTh UChMSh EMUTh KNF AKRUB AShNITh OShR EMUTh MQTsUTh KNFIU UOD-QTsUTh KNFIU   כד וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד-קצות כנפיו
25 The other cherub was ten cubits; both the cherubim were of one measure and one form.   KA UOShR BEMA AKRUB AShNI MDA EChTh UQTsB EChD LShNI AKRBIM   כה ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים
26 The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.   KU QUMTh AKRUB AEChD OShR BEMA UKN AKRUB AShNI   כו קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני
27 He set the cherubim within the inner house; and the wings of the cherubim were stretched forth, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the middle of the house.   KZ UIThN ETh-AKRUBIM BThUK ABITh AFNIMI UIFRShU ETh-KNFI AKRBIM UThGO KNF-AEChD BQIR UKNF AKRUB AShNI NGOTh BQIR AShNI UKNFIAM EL-ThUK ABITh NGOTh KNF EL-KNF   כז ויתן את-הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את-כנפי הכרבים ותגע כנף-האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל-תוך הבית נגעת כנף אל-כנף
28 He overlaid the cherubim with gold.   KCh UITsF ETh-AKRUBIM ZAB   כח ויצף את-הכרובים זהב
29 He carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubim and palm-trees and open flowers, within and without.   KT UETh KL-QIRUTh ABITh MSB QLO FThUChI MQLOUTh KRUBIM UThMRTh UFTURI TsTsIM MLFNIM ULChITsUN   כט ואת כל-קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון
30 The floor of the house he overlaid with gold, within and without.   L UETh-QRQO ABITh TsFA ZAB LFNIMA ULChITsUN   ל ואת-קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון
31 For the entrance of the Sanctuary he made doors of olive-wood, the door-posts within the frame having five angles.   LE UETh FThCh ADBIR OShA DLThUTh OTsI-ShMN AEIL MZUZUTh ChMShITh   לא ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי-שמן האיל מזוזות חמשית
32 As for the two doors of olive-wood, he carved on them carvings of cherubim and palm-trees and open flowers, and overlaid them with gold; and he spread the gold on the cherubim, and on the palm-trees.   LB UShThI DLThUTh OTsI-ShMN UQLO OLIAM MQLOUTh KRUBIM UThMRTh UFTURI TsTsIM UTsFA ZAB UIRD OL-AKRUBIM UOL-AThMRUTh ETh-AZAB   לב ושתי דלתות עצי-שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על-הכרובים ועל-התמרות את-הזהב
33 So also made he for the entrance of the temple door-posts of olive-wood, within a frame four-square;   LG UKN OShA LFThCh AAIKL MZUZUTh OTsI-ShMN METh RBOITh   לג וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי-שמן מאת רבעית
34 and two doors of cypress-wood; the two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding.   LD UShThI DLThUTh OTsI BRUShIM ShNI TsLOIM ADLTh AEChTh GLILIM UShNI QLOIM ADLTh AShNITh GLILIM   לד ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים
35 He carved thereon cherubim and palm-trees and open flowers; and he overlaid them with gold fitted on the graven work.   LA UQLO KRUBIM UThMRUTh UFTRI TsTsIM UTsFA ZAB MIShR OL-AMChQA   לה וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על-המחקה
36 He built the inner court with three rows of hewn stone, and a row of cedar beams.   LU UIBN ETh-AChTsR AFNIMITh ShLShA TURI GZITh UTUR KRThTh ERZIM   לו ויבן את-החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים
37 In the fourth year was the foundation of the house of IAUA laid, in the month Ziv.   LZ BShNA ARBIOITh ISD BITh IAUA BIRCh ZU   לז בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו
38 In the eleventh year, in the month Bul, which is the eighth month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to all the fashion of it. So was he seven years in building it.   LCh UBShNA AEChTh OShRA BIRCh BUL AUE AChDSh AShMINI KLA ABITh LKL-DBRIU ULKL-MShFTU UIBNAU ShBO ShNIM   לח ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל-דבריו ולכל-משפטו ויבנהו שבע שנים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18