2Chronicles 22 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ahaziah Succeeds Jehoram in Judah

1 The inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead; for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned.   E UIMLIKU IUShBI IRUShLM ETh-EChZIAU BNU AQTN ThChThIU KI KL-AREShNIM ARG AGDUD ABE BORBIM LMChNA UIMLK EChZIAU BN-IAURM MLK IAUDA   א וימליכו יושבי ירושלם את-אחזיהו בנו הקטן תחתיו כי כל-הראשנים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה
2 Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem; and his mother's name was Athaliah the daughter of Omri.   B BN-ERBOIM UShThIM ShNA EChZIAU BMLKU UShNA EChTh MLK BIRUShLM UShM EMU OThLIAU BTh-OMRI   ב בן-ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי
3 He also walked in the ways of the house of Ahab; for his mother was his counsellor to do wickedly.   G GM-AUE ALK BDRKI BITh EChEB KI EMU AIThA IUOTsThU LARShIO   ג גם-הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע
4 He did that which was evil in the sight of IAUA, as did the house of Ahab; for they were his counsellors after the death of his father, to his destruction.   D UIOSh ARO BOINI IAUA KBITh EChEB KI-AMA AIU-LU IUOTsIM EChRI MUTh EBIU LMShChITh LU   ד ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי-המה היו-לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו
5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Aram at Ramoth-gilead; and the Arameans wounded Joram.   A GM BOTsThM ALK UILK ETh-IAURM BN-EChEB MLK IShREL LMLChMA OL-ChZEL MLK-ERM BRMUTh GLOD UIKU ARMIM ETh-IURM   ה גם בעצתם הלך וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם ברמות גלעד ויכו הרמים את-יורם
6 He returned to be healed in Jezreel of the wounds which they had given him at Ramah, when he fought against Hazael king of Aram. Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab in Jezreel, because he was sick.   U UIShB LAThRFE BIZROEL KI AMKIM EShR AKAU BRMA BALChMU ETh-ChZAEL MLK ERM UOZRIAU BN-IAURM MLK IAUDA IRD LREUTh ETh-IAURM BN-EChEB BIZROEL KI-ChLA AUE   ו וישב להתרפא ביזרעאל כי המכים אשר הכהו ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ועזריהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יהורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא
7 Now the downfall of Ahaziah was of God, in that he went to Joram; for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom IAUA had anointed to cut off the house of Ahab.   Z UMELAIM AIThA ThBUSTh EChZIAU LBUE EL-IURM UBBEU ITsE OM-IAURM EL-IAUE BN-NMShI EShR MShChU IAUA LAKRITh ETh-BITh EChEB   ז ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל-יורם ובבאו יצא עם-יהורם אל-יהוא בן-נמשי אשר משחו יהוה להכרית את-בית אחאב
8 It came to pass, when Jehu was executing judgment on the house of Ahab, that he found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, ministering to Ahaziah, and slew them.   Ch UIAI KAShFT IAUE OM-BITh EChEB UIMTsE ETh-ShRI IAUDA UBNI EChI EChZIAU MShRThIM LEChZIAU UIARGM   ח ויהי כהשפט יהוא עם-בית אחאב וימצא את-שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם
9 He sought Ahaziah, and they caught him--now he was hiding in Samaria--and they brought him to Jehu, and slew him; and they buried him, for they said: 'He is the son of Jehoshaphat, who sought IAUA with all his heart.' There was none of the house of Ahaziah that had power to hold the kingdom.   T UIBQSh ETh-EChZIAU UILKDAU UAUE MThChBE BShMRUN UIBEAU EL-IAUE UIMIThAU UIQBRAU KI EMRU BN-IAUShFT AUE EShR-DRSh ETh-IAUA BKL-LBBU UEIN LBITh EChZIAU LOTsR KCh LMMLKA   ט ויבקש את-אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל-יהוא וימיתהו ויקברהו כי אמרו בן-יהושפט הוא אשר-דרש את-יהוה בכל-לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה
10 Now when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah.   I UOThLIAU EM EChZIAU REThA KI MTh BNA UThQM UThDBR ETh-KL-ZRO AMMLKA LBITh IAUDA   י ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותדבר את-כל-זרע הממלכה לבית יהודה
11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him away from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in the bed-chamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest--for she was the sister of Ahaziah--hid him from Athaliah, so that she slew him not.   IE UThQCh IAUShBOTh BTh-AMLK ETh-IUESh BN-EChZIAU UThGNB EThU MThUK BNI-AMLK AMUMThIM UThThN EThU UETh-MINQThU BChDR AMTUTh UThSThIRAU IAUShBOTh BTh-AMLK IAURM EShTh IAUIDO AKAN KI AIE AIThA EChUTh EChZIAU MFNI OThLIAU ULE AMIThThAU   יא ותקח יהושבעת בת-המלך את-יואש בן-אחזיהו ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים ותתן אתו ואת-מינקתו בחדר המטות ותסתירהו יהושבעת בת-המלך יהורם אשת יהוידע הכהן כי היא היתה אחות אחזיהו מפני עתליהו ולא המיתתהו
12 He was with them hid in the house of God six years; and Athaliah reigned over the land.   IB UIAI EThM BBITh AELAIM MThChBE ShSh ShNIM UOThLIA MLKTh OL-AERTs   יב ויהי אתם בבית האלהים מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18