Joshua 5 - IAUShO - יהושע


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Israel Is Circumcised

1 It came to pass, when all the kings of the Amorites, that were beyond the Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, that were by the sea, heard how that IAUA had dried up the waters of the Jordan from before the children of Israel, until they were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them any more, because of the children of Israel.   E UIAI KShMO KL-MLKI AEMRI EShR BOBR AIRDN IMA UKL-MLKI AKNONI EShR OL-AIM ETh EShR-AUBISh IAUA ETh-MI AIRDN MFNI BNI-IShREL OD-OBRNU (OBRM) UIMS LBBM ULE-AIA BM OUD RUCh MFNI BNI-IShREL   א ויהי כשמע כל-מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל עד-עברנו (עברם) וימס לבבם ולא-היה בם עוד רוח מפני בני-ישראל
2 At that time IAUA said to Joshua: 'Make you knives of flint, and circumcise again the children of Israel the second time.'   B BOTh AAIE EMR IAUA EL-IAUShO OShA LK ChRBUTh TsRIM UShUB ML ETh-BNI-IShREL ShNITh   ב בעת ההיא אמר יהוה אל-יהושע עשה לך חרבות צרים ושוב מל את-בני-ישראל שנית
3 Joshua made him knives of flint, and circumcised the children of Israel at Gibeath-ha-araloth.   G UIOSh-LU IAUShO ChRBUTh TsRIM UIML ETh-BNI IShREL EL-GBOTh AORLUTh   ג ויעש-לו יהושע חרבות צרים וימל את-בני ישראל אל-גבעת הערלות
4 This is the cause why Joshua did circumcise: all the people that came forth out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came forth out of Egypt.   D UZA ADBR EShR-ML IAUShO KL-AOM AITsE MMTsRIM AZKRIM KL ENShI AMLChMA MThU BMDBR BDRK BTsEThM MMTsRIM   ד וזה הדבר אשר-מל יהושע כל-העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים
5 For all the people that came out were circumcised; but all the people that were born in the wilderness by the way as they came forth out of Egypt, had not been circumcised.   A KI-MLIM AIU KL-AOM AITsEIM UKL-AOM AILDIM BMDBR BDRK BTsEThM MMTsRIM LE-MLU   ה כי-מלים היו כל-העם היצאים וכל-העם הילדים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא-מלו
6 For the children of Israel walked forty years in the wilderness, till all the nation, even the men of war that came forth out of Egypt, were consumed, because they hearkened not to the voice of IAUA; to whom IAUA swore that He would not let them see the land which IAUA swore to their fathers that He would give us, a land flowing with milk and honey.   U KI ERBOIM ShNA ALKU BNI-IShREL BMDBR OD-ThM KL-AGUI ENShI AMLChMA AITsEIM MMTsRIM EShR LE-ShMOU BQUL IAUA EShR NShBO IAUA LAM LBLThI AREUThM ETh-AERTs EShR NShBO IAUA LEBUThM LThTh LNU ERTs ZBTh ChLB UDBSh   ו כי ארבעים שנה הלכו בני-ישראל במדבר עד-תם כל-הגוי אנשי המלחמה היצאים ממצרים אשר לא-שמעו בקול יהוה אשר נשבע יהוה להם לבלתי הראותם את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש
7 He raised up their children in their stead; them did Joshua circumcise; for they were uncircumcised, because they had not been circumcised by the way.   Z UETh-BNIAM AQIM ThChThM EThM ML IAUShO KI-ORLIM AIU KI LE-MLU EUThM BDRK   ז ואת-בניהם הקים תחתם אתם מל יהושע כי-ערלים היו כי לא-מלו אותם בדרך
8 It came to pass, when all the nation were circumcised, every one of them, that they abode in their places in the camp, till they were whole.   Ch UIAI KEShR-ThMU KL-AGUI LAMUL UIShBU ThChThM BMChNA OD ChIUThM   ח ויהי כאשר-תמו כל-הגוי להמול וישבו תחתם במחנה עד חיותם
9 IAUA said to Joshua: 'This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you.' Wherefore the name of that place was called Gilgal, to this day.   T UIEMR IAUA EL-IAUShO AIUM GLUThI ETh-ChRFTh MTsRIM MOLIKM UIQRE ShM AMQUM AAUE GLGL OD AIUM AZA   ט ויאמר יהוה אל-יהושע היום גלותי את-חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה
10 The children of Israel encamped in Gilgal; and they kept the passover on the fourteenth day of the month at even in the plains of Jericho.   I UIChNU BNI-IShREL BGLGL UIOShU ETh-AFSCh BERBOA OShR IUM LChDSh BORB BORBUTh IRIChU   י ויחנו בני-ישראל בגלגל ויעשו את-הפסח בארבעה עשר יום לחדש בערב בערבות יריחו
11 They did eat of the produce of the land on the morrow after the passover, unleavened cakes and parched corn, in the selfsame day.   IE UIEKLU MOBUR AERTs MMChRTh AFSCh MTsUTh UQLUI BOTsM AIUM AZA   יא ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה
12 The manna ceased on the morrow, after they had eaten of the produce of the land; neither had the children of Israel manna any more; but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year.   IB UIShBTh AMN MMChRTh BEKLM MOBUR AERTs ULE-AIA OUD LBNI IShREL MN UIEKLU MThBUETh ERTs KNON BShNA AAIE   יב וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ ולא-היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא
13 It came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand; and Joshua went to him, and said to him: 'Are you for us, or for our adversaries?'   IG UIAI BAIUTh IAUShO BIRIChU UIShE OINIU UIRE UANA-EISh OMD LNGDU UChRBU ShLUFA BIDU UILK IAUShO ELIU UIEMR LU ALNU EThA EM-LTsRINU   יג ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה-איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם-לצרינו
14 He said: 'Nay, but I am captain of the host of IAUA; I am now come.' Joshua fell on his face to the earth, and bowed down, and said to him: 'What says my lord to his servant?'   ID UIEMR LE KI ENI ShR-TsBE-IAUA OThA BEThI UIFL IAUShO EL-FNIU ERTsA UIShThChU UIEMR LU MA EDNI MDBR EL-OBDU   יד ויאמר לא כי אני שר-צבא-יהוה עתה באתי ויפל יהושע אל-פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדני מדבר אל-עבדו
15 The captain of IAUA's host said to Joshua: 'Put off your shoe from off your foot; for the place whereon you stand is holy.' Joshua did so.   TU UIEMR ShR-TsBE IAUA EL-IAUShO ShL-NOLK MOL RGLK KI AMQUM EShR EThA OMD OLIU QDSh AUE UIOSh IAUShO KN   טו ויאמר שר-צבא יהוה אל-יהושע של-נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא ויעש יהושע כן

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18