Joshua 22 - IAUShO - יהושע


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tribes beyond Jordan Return

1 Then Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh,   E EZ IQRE IAUShO LREUBNI ULGDI ULChTsI MTA MNShA   א אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה
2 and said to them: 'You have kept all that Moses the servant of IAUA commanded you, and have hearkened to my voice in all that I commanded you;   B UIEMR ELIAM EThM ShMRThM ETh KL-EShR TsUA EThKM MShA OBD IAUA UThShMOU BQULI LKL EShR-TsUIThI EThKM   ב ויאמר אליהם אתם שמרתם את כל-אשר צוה אתכם משה עבד יהוה ותשמעו בקולי לכל אשר-צויתי אתכם
3 you have not left your brethren these many days to this day, but have kept the charge of the commandment of IAUA your God.   G LE-OZBThM ETh-EChIKM ZA IMIM RBIM OD AIUM AZA UShMRThM ETh-MShMRTh MTsUTh IAUA ELAIKM   ג לא-עזבתם את-אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה ושמרתם את-משמרת מצות יהוה אלהיכם
4 Now IAUA your God has given rest to your brethren, as He spoke to them; therefore now turn you, and get you to your tents, to the land of your possession, which Moses the servant of IAUA gave you beyond the Jordan.   D UOThA ANICh IAUA ELAIKM LEChIKM KEShR DBR LAM UOThA FNU ULKU LKM LEALIKM EL-ERTs EChZThKM EShR NThN LKM MShA OBD IAUA BOBR AIRDN   ד ועתה הניח יהוה אלהיכם לאחיכם כאשר דבר להם ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל-ארץ אחזתכם אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן
5 Only take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of IAUA commanded you, to love IAUA your God, and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cleave to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul.'   A RQ ShMRU MED LOShUTh ETh-AMTsUA UETh-AThURA EShR TsUA EThKM MShA OBD-IAUA LEABA ETh-IAUA ELAIKM ULLKTh BKL-DRKIU ULShMR MTsUThIU ULDBQA-BU ULOBDU BKL-LBBKM UBKL-NFShKM   ה רק שמרו מאד לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאהבה את-יהוה אלהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה-בו ולעבדו בכל-לבבכם ובכל-נפשכם
6 So Joshua blessed them, and sent them away; and they went to their tents.   U UIBRKM IAUShO UIShLChM UILKU EL-EALIAM   ו ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל-אהליהם
7 Now to the one half-tribe of Manasseh Moses had given inheritance in Bashan; but to the other half gave Joshua among their brethren beyond the Jordan westward. Moreover when Joshua sent them away to their tents, he blessed them,   Z ULChTsI ShBT AMNShA NThN MShA BBShN ULChTsIU NThN IAUShO OM-EChIAM MOBR (BOBR) AIRDN IMA UGM KI ShLChM IAUShO EL-EALIAM UIBRKM   ז ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן ולחציו נתן יהושע עם-אחיהם מעבר (בעבר) הירדן ימה וגם כי שלחם יהושע אל-אהליהם ויברכם
8 and spoke to them, saying: 'Return with much wealth to your tents, and with very much cattle, with silver, and with gold, and with brass, and with iron, and with very much raiment; divide the spoil of your enemies with your brethren.'   Ch UIEMR ELIAM LEMR BNKSIM RBIM ShUBU EL-EALIKM UBMQNA RB-MED BKSF UBZAB UBNChShTh UBBRZL UBShLMUTh ARBA MED ChLQU ShLL-EIBIKM OM-EChIKM   ח ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל-אהליכם ובמקנה רב-מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל-איביכם עם-אחיכם
9 The children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh returned, and departed from the children of Israel out of Shiloh, which is in the land of Canaan, to go to the land of Gilead, to the land of their possession, whereof they were possessed, according to the commandment of IAUA by the hand of Moses.   T UIShBU UILKU BNI-REUBN UBNI-GD UChTsI ShBT AMNShA METh BNI IShREL MShLA EShR BERTs-KNON LLKTh EL-ERTs AGLOD EL-ERTs EChZThM EShR NEChZU-BA OL-FI IAUA BID-MShA   ט וישבו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משלה אשר בארץ-כנען ללכת אל-ארץ הגלעד אל-ארץ אחזתם אשר נאחזו-בה על-פי יהוה ביד-משה
10 When they came to the region about the Jordan, that is in the land of Canaan, the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh built there an altar by the Jordan, a great altar to look on.   I UIBEU EL-GLILUTh AIRDN EShR BERTs KNON UIBNU BNI-REUBN UBNI-GD UChTsI ShBT AMNShA ShM MZBCh OL-AIRDN MZBCh GDUL LMREA   י ויבאו אל-גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על-הירדן מזבח גדול למראה
11 The children of Israel heard say: 'Behold, the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh have built an altar in the forefront of the land of Canaan, in the region about the Jordan, on the side that pertains to the children of Israel.'   IE UIShMOU BNI-IShREL LEMR ANA BNU BNI-REUBN UBNI-GD UChTsI ShBT AMNShA ETh-AMZBCh EL-MUL ERTs KNON EL-GLILUTh AIRDN EL-OBR BNI IShREL   יא וישמעו בני-ישראל לאמר הנה בנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה את-המזבח אל-מול ארץ כנען אל-גלילות הירדן אל-עבר בני ישראל
12 When the children of Israel heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered themselves together at Shiloh, to go up against them to war.   IB UIShMOU BNI IShREL UIQALU KL-ODTh BNI-IShREL ShLA LOLUTh OLIAM LTsBE   יב וישמעו בני ישראל ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה לעלות עליהם לצבא
13 The children of Israel sent to the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the half-tribe of Manasseh, into the land of Gilead, Phinehas the son of Eleazar the priest;   IG UIShLChU BNI-IShREL EL-BNI-REUBN UEL-BNI-GD UEL-ChTsI ShBT-MNShA EL-ERTs AGLOD ETh-FINChS BN-ELOZR AKAN   יג וישלחו בני-ישראל אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-חצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד את-פינחס בן-אלעזר הכהן
14 and with him ten princes, one prince of a fathers' house for each of the tribes of Israel; and they were every one of them head of their fathers' houses among the thousands of Israel.   ID UOShRA NShEIM OMU NShIE EChD NShIE EChD LBITh EB LKL MTUTh IShREL UEISh RESh BITh-EBUThM AMA LELFI IShREL   יד ועשרה נשאים עמו נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל ואיש ראש בית-אבותם המה לאלפי ישראל
15 They came to the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the half-tribe of Manasseh, to the land of Gilead, and they spoke with them, saying:   TU UIBEU EL-BNI-REUBN UEL-BNI-GD UEL-ChTsI ShBT-MNShA EL-ERTs AGLOD UIDBRU EThM LEMR   טו ויבאו אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-חצי שבט-מנשה אל-ארץ הגלעד וידברו אתם לאמר
16 'Thus says the whole congregation of IAUA: What treachery is this that you have committed against the God of Israel, to turn away this day from following IAUA, in that you have built you an altar, to rebel this day against IAUA?   TZ KA EMRU KL ODTh IAUA MA-AMOL AZA EShR MOLThM BELAI IShREL LShUB AIUM MEChRI IAUA BBNUThKM LKM MZBCh LMRDKM AIUM BIAUA   טז כה אמרו כל עדת יהוה מה-המעל הזה אשר מעלתם באלהי ישראל לשוב היום מאחרי יהוה בבנותכם לכם מזבח למרדכם היום ביהוה
17 Is the iniquity of Peor too little for us, from which we have not cleansed ourselves to this day, although there came a plague on the congregation of IAUA,   IZ AMOT-LNU ETh-OUN FOUR EShR LE-ATARNU MMNU OD AIUM AZA UIAI ANGF BODTh IAUA   יז המעט-לנו את-עון פעור אשר לא-הטהרנו ממנו עד היום הזה ויהי הנגף בעדת יהוה
18 that you must turn away this day from following IAUA? and it will be, seeing you rebel to-day against IAUA, that to-morrow He will be wroth with the whole congregation of Israel.   ICh UEThM ThShBU AIUM MEChRI IAUA UAIA EThM ThMRDU AIUM BIAUA UMChR EL-KL-ODTh IShREL IQTsF   יח ואתם תשבו היום מאחרי יהוה והיה אתם תמרדו היום ביהוה ומחר אל-כל-עדת ישראל יקצף
19 Howbeit, if the land of your possession be unclean, then pass you over to the land of the possession of IAUA, wherein IAUA's tabernacle dwells, and take possession among us; but rebel not against IAUA, nor rebel against us, in building you an altar besides the altar of IAUA our God.   IT UEK EM-TMEA ERTs EChZThKM OBRU LKM EL-ERTs EChZTh IAUA EShR ShKN-ShM MShKN IAUA UAEChZU BThUKNU UBIAUA EL-ThMRDU UEThNU EL-ThMRDU BBNThKM LKM MZBCh MBLODI MZBCh IAUA ELAINU   יט ואך אם-טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל-ארץ אחזת יהוה אשר שכן-שם משכן יהוה והאחזו בתוכנו וביהוה אל-תמרדו ואתנו אל-תמרדו בבנתכם לכם מזבח מבלעדי מזבח יהוה אלהינו
20 Did not Achan the son of Zerah commit a trespass concerning the devoted thing, and wrath fell on all the congregation of Israel? and that man perished not alone in his iniquity.'   K ALUE OKN BN-ZRCh MOL MOL BChRM UOL-KL-ODTh IShREL AIA QTsF UAUE EISh EChD LE GUO BOUNU   כ הלוא עכן בן-זרח מעל מעל בחרם ועל-כל-עדת ישראל היה קצף והוא איש אחד לא גוע בעונו
21 Then the children of Reuben and the children of Gad and the half-tribe of Manasseh answered, and spoke to the heads of the thousands of Israel:   KE UIONU BNI-REUBN UBNI-GD UChTsI ShBT AMNShA UIDBRU ETh-REShI ELFI IShREL   כא ויענו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה וידברו את-ראשי אלפי ישראל
22 'God, God, IAUA, God, God, IAUA, He knows, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in treachery against IAUA--save You us not this day--   KB EL ELAIM IAUA EL ELAIM IAUA AUE IDO UIShREL AUE IDO EM-BMRD UEM-BMOL BIAUA EL-ThUShIONU AIUM AZA   כב אל אלהים יהוה אל אלהים יהוה הוא ידע וישראל הוא ידע אם-במרד ואם-במעל ביהוה אל-תושיענו היום הזה
23 that we have built us an altar to turn away from following IAUA; or if to offer thereon burnt-offering or meal-offering, or if to offer sacrifices of peace-offerings thereon, let IAUA Himself require it;   KG LBNUTh LNU MZBCh LShUB MEChRI IAUA UEM-LAOLUTh OLIU OULA UMNChA UEM-LOShUTh OLIU ZBChI ShLMIM IAUA AUE IBQSh   כג לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי יהוה ואם-להעלות עליו עולה ומנחה ואם-לעשות עליו זבחי שלמים יהוה הוא יבקש
24 and if we have not rather out of anxiety about a matter done this, saying: In time to come your children might speak to our children, saying: What have you to do with IAUA, the God of Israel?   KD UEM-LE MDEGA MDBR OShINU ETh-ZETh LEMR MChR IEMRU BNIKM LBNINU LEMR MA-LKM ULIAUA ELAI IShREL   כד ואם-לא מדאגה מדבר עשינו את-זאת לאמר מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמר מה-לכם וליהוה אלהי ישראל
25 for IAUA has made the Jordan a border between us and you, you children of Reuben and children of Gad; you have no portion in IAUA; so might your children make our children cease from fearing IAUA.   KA UGBUL NThN-IAUA BINNU UBINIKM BNI-REUBN UBNI-GD ETh-AIRDN EIN-LKM ChLQ BIAUA UAShBIThU BNIKM ETh-BNINU LBLThI IRE ETh-IAUA   כה וגבול נתן-יהוה ביננו וביניכם בני-ראובן ובני-גד את-הירדן אין-לכם חלק ביהוה והשביתו בניכם את-בנינו לבלתי ירא את-יהוה
26 Therefore we said: Let us now prepare to build us an altar, not for burnt-offering, nor for sacrifice;   KU UNEMR NOShA-NE LNU LBNUTh ETh-AMZBCh LE LOULA ULE LZBCh   כו ונאמר נעשה-נא לנו לבנות את-המזבח לא לעולה ולא לזבח
27 but it shall be a witness between us and you, and between our generations after us, that we may do the service of IAUA before Him with our burnt-offerings, and with our sacrifices, and with our peace-offerings; that your children may not say to our children in time to come: You have no portion in IAUA.   KZ KI OD AUE BININU UBINIKM UBIN DRUThINU EChRINU LOBD ETh-OBDTh IAUA LFNIU BOLUThINU UBZBChINU UBShLMINU ULE-IEMRU BNIKM MChR LBNINU EIN-LKM ChLQ BIAUA   כז כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דרותינו אחרינו לעבד את-עבדת יהוה לפניו בעלותינו ובזבחינו ובשלמינו ולא-יאמרו בניכם מחר לבנינו אין-לכם חלק ביהוה
28 Therefore said we: It shall be, when they so say to us or to our generations in time to come, that we shall say: Behold the pattern of the altar of IAUA, which our fathers made, not for burnt-offering, nor for sacrifice; but it is a witness between us and you.   KCh UNEMR UAIA KI-IEMRU ELINU UEL-DRThINU MChR UEMRNU REU ETh-ThBNITh MZBCh IAUA EShR-OShU EBUThINU LE LOULA ULE LZBCh KI-OD AUE BININU UBINIKM   כח ונאמר והיה כי-יאמרו אלינו ואל-דרתינו מחר ואמרנו ראו את-תבנית מזבח יהוה אשר-עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי-עד הוא בינינו וביניכם
29 Far be it from us that we should rebel against IAUA, and turn away this day from following IAUA, to build an altar for burnt-offering, for meal-offering, or for sacrifice, besides the altar of IAUA our God that is before His tabernacle.'   KT ChLILA LNU MMNU LMRD BIAUA ULShUB AIUM MEChRI IAUA LBNUTh MZBCh LOLA LMNChA ULZBCh MLBD MZBCh IAUA ELAINU EShR LFNI MShKNU   כט חלילה לנו ממנו למרד ביהוה ולשוב היום מאחרי יהוה לבנות מזבח לעלה למנחה ולזבח מלבד מזבח יהוה אלהינו אשר לפני משכנו
30 When Phinehas the priest, and the princes of the congregation, even the heads of the thousands of Israel that were with him, heard the words that the children of Reuben and the children of Gad and the children of Manasseh spoke, it pleased them well.   L UIShMO FINChS AKAN UNShIEI AODA UREShI ELFI IShREL EShR EThU ETh-ADBRIM EShR DBRU BNI-REUBN UBNI-GD UBNI MNShA UIITB BOINIAM   ל וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו את-הדברים אשר דברו בני-ראובן ובני-גד ובני מנשה וייטב בעיניהם
31 Phinehas the son of Eleazar the priest said to the children of Reuben, and to the children of Gad, and to the children of Manasseh: 'This day we know that IAUA is in the middle of us, because you have not committed this treachery against IAUA; now have you delivered the children of Israel out of the hand of IAUA.'   LE UIEMR FINChS BN-ELOZR AKAN EL-BNI-REUBN UEL-BNI-GD UEL-BNI MNShA AIUM IDONU KI-BThUKNU IAUA EShR LE-MOLThM BIAUA AMOL AZA EZ ATsLThM ETh-BNI IShREL MID IAUA   לא ויאמר פינחס בן-אלעזר הכהן אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-בני מנשה היום ידענו כי-בתוכנו יהוה אשר לא-מעלתם ביהוה המעל הזה אז הצלתם את-בני ישראל מיד יהוה
32 Phinehas the son of Eleazar the priest, and the princes, returned from the children of Reuben, and from the children of Gad, out of the land of Gilead, to the land of Canaan, to the children of Israel, and brought them back word.   LB UIShB FINChS BN-ELOZR AKAN UANShIEIM METh BNI-REUBN UMETh BNI-GD MERTs AGLOD EL-ERTs KNON EL-BNI IShREL UIShBU EUThM DBR   לב וישב פינחס בן-אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני-ראובן ומאת בני-גד מארץ הגלעד אל-ארץ כנען אל-בני ישראל וישבו אותם דבר
33 The thing pleased the children of Israel; and the children of Israel blessed God, and spoke no more of going up against them to war, to destroy the land wherein the children of Reuben and the children of Gad dwelt.   LG UIITB ADBR BOINI BNI IShREL UIBRKU ELAIM BNI IShREL ULE EMRU LOLUTh OLIAM LTsBE LShChTh ETh-AERTs EShR BNI-REUBN UBNI-GD IShBIM BA   לג וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחת את-הארץ אשר בני-ראובן ובני-גד ישבים בה
34 The children of Reuben and the children of Gad called the altar--: 'for it is a witness between us that IAUA is God.'   LD UIQREU BNI-REUBN UBNI-GD LMZBCh KI OD AUE BINThINU KI IAUA AELAIM   לד ויקראו בני-ראובן ובני-גד למזבח כי עד הוא בינתינו כי יהוה האלהים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18