Joshua 4 - IAUShO - יהושע


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Memorial Stones from Jordan

1 It came to pass, when all the nation were clean passed over the Jordan, that IAUA spoke to Joshua, saying:   E UIAI KEShR-ThMU KL-AGUI LOBUR ETh-AIRDN UIEMR IAUA EL-IAUShO LEMR   א ויהי כאשר-תמו כל-הגוי לעבור את-הירדן ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר
2 'Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,   B QChU LKM MN-AOM ShNIM OShR ENShIM EISh-EChD EISh-EChD MShBT   ב קחו לכם מן-העם שנים עשר אנשים איש-אחד איש-אחד משבט
3 and command you them, saying: Take you hence out of the middle of the Jordan, out of the place where the priests' feet stood, twelve stones made ready, and carry them over with you, and lay them down in the lodging-place, where you shall lodge this night.'   G UTsUU EUThM LEMR ShEU-LKM MZA MThUK AIRDN MMTsB RGLI AKANIM AKIN ShThIM-OShRA EBNIM UAOBRThM EUThM OMKM UANChThM EUThM BMLUN EShR-ThLINU BU ALILA   ג וצוו אותם לאמר שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים הכין שתים-עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון אשר-תלינו בו הלילה
4 Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man;   D UIQRE IAUShO EL-ShNIM AOShR EISh EShR AKIN MBNI IShREL EISh-EChD EISh-EChD MShBT   ד ויקרא יהושע אל-שנים העשר איש אשר הכין מבני ישראל איש-אחד איש-אחד משבט
5 and Joshua said to them: 'Pass on before the ark of IAUA your God into the middle of the Jordan, and take you up every man of you a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the children of Israel;   A UIEMR LAM IAUShO OBRU LFNI ERUN IAUA ELAIKM EL-ThUK AIRDN UARIMU LKM EISh EBN EChTh OL-ShKMU LMSFR ShBTI BNI-IShREL   ה ויאמר להם יהושע עברו לפני ארון יהוה אלהיכם אל-תוך הירדן והרימו לכם איש אבן אחת על-שכמו למספר שבטי בני-ישראל
6 that this may be a sign among you, that when your children ask in time to come, saying: What mean you by these stones?   U LMON ThAIA ZETh EUTh BQRBKM KI-IShELUN BNIKM MChR LEMR MA AEBNIM AELA LKM   ו למען תהיה זאת אות בקרבכם כי-ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם
7 then you shall say to them: Because the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of IAUA; when it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off; and these stones shall be for a memorial to the children of Israel for ever.'   Z UEMRThM LAM EShR NKRThU MIMI AIRDN MFNI ERUN BRITh-IAUA BOBRU BIRDN NKRThU MI AIRDN UAIU AEBNIM AELA LZKRUN LBNI IShREL OD-OULM   ז ואמרתם להם אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה בעברו בירדן נכרתו מי הירדן והיו האבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד-עולם
8 The children of Israel did so as Joshua commanded, and took up twelve stones out of the middle of the Jordan, as IAUA spoke to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel; and they carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there.   Ch UIOShU-KN BNI-IShREL KEShR TsUA IAUShO UIShEU ShThI-OShRA EBNIM MThUK AIRDN KEShR DBR IAUA EL-IAUShO LMSFR ShBTI BNI-IShREL UIOBRUM OMM EL-AMLUN UINChUM ShM   ח ויעשו-כן בני-ישראל כאשר צוה יהושע וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דבר יהוה אל-יהושע למספר שבטי בני-ישראל ויעברום עמם אל-המלון וינחום שם
9 Joshua also set up twelve stones in the middle of the Jordan, in the place where the feet of the priests that bore the ark of the covenant stood; and they are there to this day.   T UShThIM OShRA EBNIM AQIM IAUShO BThUK AIRDN ThChTh MTsB RGLI AKANIM NShEI ERUN ABRITh UIAIU ShM OD AIUM AZA   ט ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה
10 The priests that bore the ark stood in the middle of the Jordan, until every thing was finished that IAUA commanded Joshua to speak to the people, according to all that Moses commanded Joshua; and the people hastened and passed over.   I UAKANIM NShEI AERUN OMDIM BThUK AIRDN OD ThM KL-ADBR EShR-TsUA IAUA ETh-IAUShO LDBR EL-AOM KKL EShR-TsUA MShA ETh-IAUShO UIMARU AOM UIOBRU   י והכהנים נשאי הארון עמדים בתוך הירדן עד תם כל-הדבר אשר-צוה יהוה את-יהושע לדבר אל-העם ככל אשר-צוה משה את-יהושע וימהרו העם ויעברו
11 It came to pass, when all the people were clean passed over, that the ark of IAUA passed on, and the priests, before the people.   IE UIAI KEShR-ThM KL-AOM LOBUR UIOBR ERUN-IAUA UAKANIM LFNI AOM   יא ויהי כאשר-תם כל-העם לעבור ויעבר ארון-יהוה והכהנים לפני העם
12 The children of Reuben, and the children of Gad, and the half-tribe of Manasseh, passed on armed before the children of Israel, as Moses spoke to them;   IB UIOBRU BNI-REUBN UBNI-GD UChTsI ShBT AMNShA ChMShIM LFNI BNI IShREL KEShR DBR ELIAM MShA   יב ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה חמשים לפני בני ישראל כאשר דבר אליהם משה
13 about forty thousand ready armed for war passed on in the presence of IAUA to battle, to the plains of Jericho.   IG KERBOIM ELF ChLUTsI ATsBE OBRU LFNI IAUA LMLChMA EL ORBUTh IRIChU   יג כארבעים אלף חלוצי הצבא עברו לפני יהוה למלחמה אל ערבות יריחו
14 On that day IAUA magnified Joshua in the sight of all Israel; and they feared him, as they feared Moses, all the days of his life.   ID BIUM AAUE GDL IAUA ETh-IAUShO BOINI KL-IShREL UIREU EThU KEShR IREU ETh-MShA KL-IMI ChIIU   יד ביום ההוא גדל יהוה את-יהושע בעיני כל-ישראל ויראו אתו כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו
15 IAUA spoke to Joshua, saying:   TU UIEMR IAUA EL-IAUShO LEMR   טו ויאמר יהוה אל-יהושע לאמר
16 'Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of the Jordan.'   TZ TsUA ETh-AKANIM NShEI ERUN AODUTh UIOLU MN-AIRDN   טז צוה את-הכהנים נשאי ארון העדות ויעלו מן-הירדן
17 Joshua therefore commanded the priests, saying: 'Come you up out of the Jordan.'   IZ UITsU IAUShO ETh-AKANIM LEMR OLU MN-AIRDN   יז ויצו יהושע את-הכהנים לאמר עלו מן-הירדן
18 It came to pass, as the priests that bore the ark of the covenant of IAUA came up out of the middle of the Jordan, as soon as the soles of the priests' feet were drawn up to the dry ground, that the waters of the Jordan returned to their place, and went over all its banks, as aforetime.   ICh UIAI BOLUTh (KOLUTh) AKANIM NShEI ERUN BRITh-IAUA MThUK AIRDN NThQU KFUTh RGLI AKANIM EL AChRBA UIShBU MI-AIRDN LMQUMM UILKU KThMUL-ShLShUM OL-KL-GDUThIU   יח ויהי בעלות (כעלות) הכהנים נשאי ארון ברית-יהוה מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישבו מי-הירדן למקומם וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו
19 The people came up out of the Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal, on the east border of Jericho.   IT UAOM OLU MN-AIRDN BOShUR LChDSh AREShUN UIChNU BGLGL BQTsA MZRCh IRIChU   יט והעם עלו מן-הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו
20 Those twelve stones, which they took out of the Jordan, did Joshua set up in Gilgal.   K UETh ShThIM OShRA AEBNIM AELA EShR LQChU MN-AIRDN AQIM IAUShO BGLGL   כ ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן-הירדן הקים יהושע בגלגל
21 He spoke to the children of Israel, saying: 'When your children shall ask their fathers in time to come, saying: What mean these stones?   KE UIEMR EL-BNI IShREL LEMR EShR IShELUN BNIKM MChR ETh-EBUThM LEMR MA AEBNIM AELA   כא ויאמר אל-בני ישראל לאמר אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמר מה האבנים האלה
22 then you shall let your children know, saying: Israel came over this Jordan on dry land.   KB UAUDOThM ETh-BNIKM LEMR BIBShA OBR IShREL ETh-AIRDN AZA   כב והודעתם את-בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את-הירדן הזה
23 For IAUA your God dried up the waters of Jordan from before you, until you were passed over, as IAUA your God did to the Red Sea, which He dried up from before us, until we were passed over,   KG EShR-AUBISh IAUA ELAIKM ETh-MI AIRDN MFNIKM OD-OBRKM KEShR OShA IAUA ELAIKM LIM-SUF EShR-AUBISh MFNINU OD-OBRNU   כג אשר-הוביש יהוה אלהיכם את-מי הירדן מפניכם עד-עברכם כאשר עשה יהוה אלהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו עד-עברנו
24 that all the peoples of the earth may know the hand of IAUA, that it is mighty; that you may fear IAUA your God for ever.'   KD LMON DOTh KL-OMI AERTs ETh-ID IAUA KI ChZQA AIE LMON IREThM ETh-IAUA ELAIKM KL-AIMIM   כד למען דעת כל-עמי הארץ את-יד יהוה כי חזקה היא למען יראתם את-יהוה אלהיכם כל-הימים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18