Joshua 13 - IAUShO - יהושע


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Canaan Divided among the Tribes

1 Now Joshua was old and well stricken in years; and IAUA said to him: 'You are old and well stricken in years, and there remains yet very much land to be possessed.   E UIAUShO ZQN BE BIMIM UIEMR IAUA ELIU EThA ZQNThA BETh BIMIM UAERTs NShERA ARBA-MED LRShThA   א ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה-מאד לרשתה
2 This is the land that yet remains: all the regions of the Philistines, and all the Geshurites;   B ZETh AERTs ANShERTh KL-GLILUTh AFLShThIM UKL-AGShURI   ב זאת הארץ הנשארת כל-גלילות הפלשתים וכל-הגשורי
3 from the Shihor, which is before Egypt, even to the border of Ekron northward--which is counted to the Canaanites; the five lords of the Philistines: the Gazite, and the Ashdodite, the Ashkelonite, the Gittite, and the Ekronite; also the Avvim   G MN-AShIChUR EShR OL-FNI MTsRIM UOD GBUL OQRUN TsFUNA LKNONI ThChShB ChMShTh SRNI FLShThIM AOZThI UAEShDUDI AEShQLUNI AGThI UAOQRUNI UAOUIM   ג מן-השיחור אשר על-פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים
4 on the south; all the land of the Canaanites, and Mearah that belongs to the Zidonians, to Aphek, to the border of the Amorites;   D MThIMN KL-ERTs AKNONI UMORA EShR LTsIDNIM OD-EFQA OD GBUL AEMRI   ד מתימן כל-ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד-אפקה עד גבול האמרי
5 and the land of the Gebalites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baal-gad under mount Hermon to the entrance of Hamath;   A UAERTs AGBLI UKL-ALBNUN MZRCh AShMSh MBOL GD ThChTh AR-ChRMUN OD LBUE ChMTh   ה והארץ הגבלי וכל-הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר-חרמון עד לבוא חמת
6 all the inhabitants of the hill-country from Lebanon to Misrephoth-maim, even all the Zidonians; them will I drive out from before the children of Israel; only allot you it to Israel for an inheritance, as I have commanded you.   U KL-IShBI AAR MN-ALBNUN OD-MShRFTh MIM KL-TsIDNIM ENKI EURIShM MFNI BNI IShREL RQ AFLA LIShREL BNChLA KEShR TsUIThIK   ו כל-ישבי ההר מן-הלבנון עד-משרפת מים כל-צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך
7 Now therefore divide this land for an inheritance to the nine tribes, and the half-tribe of Manasseh.'   Z UOThA ChLQ ETh-AERTs AZETh BNChLA LThShOTh AShBTIM UChTsI AShBT AMNShA   ז ועתה חלק את-הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה
8 With him the Reubenites and the Gadites received their inheritance, which Moses gave them, beyond the Jordan eastward, even as Moses the servant of IAUA gave them;   Ch OMU AREUBNI UAGDI LQChU NChLThM EShR NThN LAM MShA BOBR AIRDN MZRChA KEShR NThN LAM MShA OBD IAUA   ח עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה
9 from Aroer, that is on the edge of the valley of Arnon, and the city that is in the middle of the valley, and all the table-land from Medeba to Dibon;   T MORUOR EShR OL-ShFTh-NChL ERNUN UAOIR EShR BThUK-ANChL UKL-AMIShR MIDBE OD-DIBUN   ט מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר מידבא עד-דיבון
10 and all the cities of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon, to the border of the children of Ammon;   I UKL ORI SIChUN MLK AEMRI EShR MLK BChShBUN OD-GBUL BNI OMUN   י וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד-גבול בני עמון
11 and Gilead, and the border of the Geshurites and Maacathites, and all mount Hermon, and all Bashan to Salcah;   IE UAGLOD UGBUL AGShURI UAMOKThI UKL AR ChRMUN UKL-ABShN OD-SLKA   יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל-הבשן עד-סלכה
12 all the kingdom of Og in Bashan, who reigned in Ashtaroth and in Edrei--the same was left of the remnant of the Rephaim--for these did Moses smite, and drove them out.   IB KL-MMLKUTh OUG BBShN EShR-MLK BOShThRUTh UBEDROI AUE NShER MIThR ARFEIM UIKM MShA UIRShM   יב כל-ממלכות עוג בבשן אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם
13 Nevertheless the children of Israel drove not out the Geshurites, nor the Maacathites; but Geshur and Maacath dwelt in the middle of Israel to this day.   IG ULE AURIShU BNI IShREL ETh-AGShURI UETh-AMOKThI UIShB GShUR UMOKTh BQRB IShREL OD AIUM AZA   יג ולא הורישו בני ישראל את-הגשורי ואת-המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה
14 Only to the tribe of Levi he gave no inheritance; the offerings of IAUA, the God of Israel, made by fire are his inheritance, as He spoke to him.   ID RQ LShBT ALUI LE NThN NChLA EShI IAUA ELAI IShREL AUE NChLThU KEShR DBR-LU   יד רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר-לו
15 Moses gave to the tribe of the children of Reuben according to their families.   TU UIThN MShA LMTA BNI-REUBN LMShFChThM   טו ויתן משה למטה בני-ראובן למשפחתם
16 Their border was from Aroer, that is on the edge of the valley of Arnon, and the city that is in the middle of the valley, and all the table-land by Medeba;   TZ UIAI LAM AGBUL MORUOR EShR OL-ShFTh-NChL ERNUN UAOIR EShR BThUK-ANChL UKL-AMIShR OL-MIDBE   טז ויהי להם הגבול מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר על-מידבא
17 Heshbon, and all her cities that are in the table-land; Dibon, and Bamoth-baal, and Beth-baal-meon;   IZ ChShBUN UKL-ORIA EShR BMIShR DIBN UBMUTh BOL UBITh BOL MOUN   יז חשבון וכל-עריה אשר במישר דיבן ובמות בעל ובית בעל מעון
18 and Jahaz, and Kedemoth, and Mephaath;   ICh UIATsA UQDMTh UMFOTh   יח ויהצה וקדמת ומפעת
19 and Kiriathaim, and Sibmah, and Zerethshahar in the mount of the valley;   IT UQRIThIM UShBMA UTsRTh AShChR BAR AOMQ   יט וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק
20 and Beth-peor, and the slopes of Pisgah, and Beth-jeshimoth;   K UBITh FOUR UEShDUTh AFSGA UBITh AIShMUTh   כ ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות
21 and all the cities of the table-land, and all the kingdom of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon, whom Moses smote with the chiefs of Midian, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, the princes of Sihon, that dwelt in the land.   KE UKL ORI AMIShR UKL-MMLKUTh SIChUN MLK AEMRI EShR MLK BChShBUN EShR AKA MShA EThU UETh-NShIEI MDIN ETh-EUI UETh-RQM UETh-TsUR UETh-ChUR UETh-RBO NSIKI SIChUN IShBI AERTs   כא וכל ערי המישר וכל-ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון אשר הכה משה אתו ואת-נשיאי מדין את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ
22 Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among the rest of their slain.   KB UETh-BLOM BN-BOUR AQUSM ARGU BNI-IShREL BChRB EL-ChLLIAM   כב ואת-בלעם בן-בעור הקוסם הרגו בני-ישראל בחרב אל-חלליהם
23 As for the border of the children of Reuben, the Jordan was their border. This was the inheritance of the children of Reuben according to their families, the cities and the villages thereof.   KG UIAI GBUL BNI REUBN AIRDN UGBUL ZETh NChLTh BNI-REUBN LMShFChUThM AORIM UChTsRIAN   כג ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בני-ראובן למשפחותם הערים וחצריהן
24 Moses gave to the tribe of Gad, to the children of Gad, according to their families.   KD UIThN MShA LMTA-GD LBNI-GD LMShFChThM   כד ויתן משה למטה-גד לבני-גד למשפחתם
25 Their border was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the children of Ammon, to Aroer that is before Rabbah;   KA UIAI LAM AGBUL IOZR UKL-ORI AGLOD UChTsI ERTs BNI OMUN OD-ORUOR EShR OL-FNI RBA   כה ויהי להם הגבול יעזר וכל-ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד-ערוער אשר על-פני רבה
26 and from Heshbon to Ramath-mizpeh, and Betonim; and from Mahanaim to the border of Lidbir;   KU UMChShBUN OD-RMTh AMTsFA UBTNIM UMMChNIM OD-GBUL LDBR   כו ומחשבון עד-רמת המצפה ובטנים וממחנים עד-גבול לדבר
27 and in the valley, Beth-haram, and Beth-nimrah, and Succoth, and Zaphon, the rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, the Jordan being the border thereof, to the uttermost part of the sea of Chinnereth beyond the Jordan eastward.   KZ UBOMQ BITh ARM UBITh NMRA USKUTh UTsFUN IThR MMLKUTh SIChUN MLK ChShBUN AIRDN UGBL OD-QTsA IM-KNRTh OBR AIRDN MZRChA   כז ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד-קצה ים-כנרת עבר הירדן מזרחה
28 This is the inheritance of the children of Gad according to their families, the cities and the villages thereof.   KCh ZETh NChLTh BNI-GD LMShFChThM AORIM UChTsRIAM   כח זאת נחלת בני-גד למשפחתם הערים וחצריהם
29 Moses gave inheritance to the half-tribe of Manasseh; and it was for the half-tribe of the children of Manasseh according to their families.   KT UIThN MShA LChTsI ShBT MNShA UIAI LChTsI MTA BNI-MNShA LMShFChUThM   כט ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני-מנשה למשפחותם
30 Their border was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the villages of Jair, which are in Bashan, threescore cities;   L UIAI GBULM MMChNIM KL-ABShN KL-MMLKUTh OUG MLK-ABShN UKL-ChUTh IEIR EShR BBShN ShShIM OIR   ל ויהי גבולם ממחנים כל-הבשן כל-ממלכות עוג מלך-הבשן וכל-חות יאיר אשר בבשן ששים עיר
31 and half Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, the cities of the kingdom of Og in Bashan, were for the children of Machir the son of Manasseh, even for the half of the children of Machir according to their families.   LE UChTsI AGLOD UOShThRUTh UEDROI ORI MMLKUTh OUG BBShN LBNI MKIR BN-MNShA LChTsI BNI-MKIR LMShFChUThM   לא וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן-מנשה לחצי בני-מכיר למשפחותם
32 These are the inheritances which Moses distributed in the plains of Moab, beyond the Jordan at Jericho, eastward.   LB ELA EShR-NChL MShA BORBUTh MUEB MOBR LIRDN IRIChU MZRChA   לב אלה אשר-נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה
33 But to the tribe of Levi Moses gave no inheritance; IAUA, the God of Israel, is their inheritance, as He spoke to them.   LG ULShBT ALUI LE-NThN MShA NChLA IAUA ELAI IShREL AUE NChLThM KEShR DBR LAM   לג ולשבט הלוי לא-נתן משה נחלה יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18