1Samuel 29 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

The Philistines Mistrust David

1 Now the Philistines gathered together all their hosts to Aphek; and the Israelites pitched by the fountain which is in Jezreel.   E UIQBTsU FLShThIM ETh-KL-MChNIAM EFQA UIShREL ChNIM BOIN EShR BIZROEL   א ויקבצו פלשתים את-כל-מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר ביזרעאל
2 The lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands; and David and his men passed on in the rearward with Achish.   B USRNI FLShThIM OBRIM LMEUTh ULELFIM UDUD UENShIU OBRIM BEChRNA OM-EKISh   ב וסרני פלשתים עברים למאות ולאלפים ודוד ואנשיו עברים באחרנה עם-אכיש
3 Then said the princes of the Philistines: 'What do these Hebrews here?' Achish said to the princes of the Philistines: 'Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, who has been with me these days or these years, and I have found no fault in him since he fell away to me to this day?'   G UIEMRU ShRI FLShThIM MA AOBRIM AELA UIEMR EKISh EL-ShRI FLShThIM ALUE-ZA DUD OBD ShEUL MLK-IShREL EShR AIA EThI ZA IMIM EU-ZA ShNIM ULE-MTsEThI BU MEUMA MIUM NFLU OD-AIUM AZA   ג ויאמרו שרי פלשתים מה העברים האלה ויאמר אכיש אל-שרי פלשתים הלוא-זה דוד עבד שאול מלך-ישראל אשר היה אתי זה ימים או-זה שנים ולא-מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד-היום הזה
4 But the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said to him: 'Make the man return, that he may go back to his place where you have appointed him, and let him not go down with us to battle, unless in the battle he become an adversary to us; for wherewith should this fellow reconcile himself to his lord? should it not be with the heads of these men?   D UIQTsFU OLIU ShRI FLShThIM UIEMRU LU ShRI FLShThIM AShB ETh-AEISh UIShB EL-MQUMU EShR AFQDThU ShM ULE-IRD OMNU BMLChMA ULE-IAIA-LNU LShTN BMLChMA UBMA IThRTsA ZA EL-EDNIU ALUE BREShI AENShIM AAM   ד ויקצפו עליו שרי פלשתים ויאמרו לו שרי פלשתים השב את-האיש וישב אל-מקומו אשר הפקדתו שם ולא-ירד עמנו במלחמה ולא-יהיה-לנו לשטן במלחמה ובמה יתרצה זה אל-אדניו הלוא בראשי האנשים ההם
5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying: Saul has slain his thousands, and David his ten thousands?'   A ALUE-ZA DUD EShR IONU-LU BMChLUTh LEMR AKA ShEUL BELFIU UDUD BRBBThU   ה הלוא-זה דוד אשר יענו-לו במחלות לאמר הכה שאול באלפיו ודוד ברבבתו
6 Then Achish called David, and said to him: 'As IAUA lives, you have been upright, and your going out and your coming in with me in the host is good in my sight; for I have not found evil in you since the day of your coming to me to this day; nevertheless the lords favour you not.   U UIQRE EKISh EL-DUD UIEMR ELIU ChI-IAUA KI-IShR EThA UTUB BOINI TsEThK UBEK EThI BMChNA KI LE-MTsEThI BK ROA MIUM BEK ELI OD-AIUM AZA UBOINI ASRNIM LE-TUB EThA   ו ויקרא אכיש אל-דוד ויאמר אליו חי-יהוה כי-ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובאך אתי במחנה כי לא-מצאתי בך רעה מיום באך אלי עד-היום הזה ובעיני הסרנים לא-טוב אתה
7 Wherefore now return, and go in peace, that you displease not the lords of the Philistines.'   Z UOThA ShUB ULK BShLUM ULE-ThOShA RO BOINI SRNI FLShThIM   ז ועתה שוב ולך בשלום ולא-תעשה רע בעיני סרני פלשתים
8 David said to Achish: 'But what have I done? and what have you found in your servant so long as I have been before you to this day, that I may not go and fight against the enemies of my lord the king?'   Ch UIEMR DUD EL-EKISh KI MA OShIThI UMA-MTsETh BOBDK MIUM EShR AIIThI LFNIK OD AIUM AZA KI LE EBUE UNLChMThI BEIBI EDNI AMLK   ח ויאמר דוד אל-אכיש כי מה עשיתי ומה-מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה כי לא אבוא ונלחמתי באיבי אדני המלך
9 Achish answered and said to David: 'I know that you are good in my sight, as an angel of God; notwithstanding the princes of the Philistines have said: He shall not go up with us to the battle.   T UION EKISh UIEMR EL-DUD IDOThI KI TUB EThA BOINI KMLEK ELAIM EK ShRI FLShThIM EMRU LE-IOLA OMNU BMLChMA   ט ויען אכיש ויאמר אל-דוד ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלהים אך שרי פלשתים אמרו לא-יעלה עמנו במלחמה
10 Wherefore now rise up early in the morning with the servants of your lord that are come with you; and as soon as you are up early in the morning, and have light, depart.'   I UOThA AShKM BBQR UOBDI EDNIK EShR-BEU EThK UAShKMThM BBQR UEUR LKM ULKU   י ועתה השכם בבקר ועבדי אדניך אשר-באו אתך והשכמתם בבקר ואור לכם ולכו
11 So David rose up early, he and his men, to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. The Philistines went up to Jezreel.   IE UIShKM DUD AUE UENShIU LLKTh BBQR LShUB EL-ERTs FLShThIM UFLShThIM OLU IZROEL   יא וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבקר לשוב אל-ארץ פלשתים ופלשתים עלו יזרעאל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18