Exodus 14 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pharaoh in Pursuit

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 'Speak to the children of Israel, that they turn back and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, before Baal-zephon, over against it shall you encamp by the sea.   B DBR EL-BNI IShREL UIShBU UIChNU LFNI FI AChIRTh BIN MGDL UBIN AIM LFNI BOL TsFN NKChU ThChNU OL-AIM   ב דבר אל-בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על-הים
3 Pharaoh will say of the children of Israel: They are entangled in the land, the wilderness has shut them in.   G UEMR FROA LBNI IShREL NBKIM AM BERTs SGR OLIAM AMDBR   ג ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
4 I will harden Pharaoh's heart, and he shall follow after them; and I will get Me honor on Pharaoh, and on all his host; and the Egyptians shall know that I am IAUA.' They did so.   D UChZQThI ETh-LB-FROA URDF EChRIAM UEKBDA BFROA UBKL-ChILU UIDOU MTsRIM KI-ENI IAUA UIOShU-KN   ד וחזקתי את-לב-פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל-חילו וידעו מצרים כי-אני יהוה ויעשו-כן
5 It was told the king of Egypt that the people were fled; and the heart of Pharaoh and of his servants was turned towards the people, and they said: 'What is this we have done, that we have let Israel go from serving us?   A UIGD LMLK MTsRIM KI BRCh AOM UIAFK LBB FROA UOBDIU EL-AOM UIEMRU MA-ZETh OShINU KI-ShLChNU ETh-IShREL MOBDNU   ה ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל-העם ויאמרו מה-זאת עשינו כי-שלחנו את-ישראל מעבדנו
6 He made ready his chariots, and took his people with him.   U UIESR ETh-RKBU UETh-OMU LQCh OMU   ו ויאסר את-רכבו ואת-עמו לקח עמו
7 He took six hundred chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over all of them.   Z UIQCh ShSh-MEUTh RKB BChUR UKL RKB MTsRIM UShLShM OL-KLU   ז ויקח שש-מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על-כלו
8 IAUA hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel; for the children of Israel went out with a high hand.   Ch UIChZQ IAUA ETh-LB FROA MLK MTsRIM UIRDF EChRI BNI IShREL UBNI IShREL ITsEIM BID RMA   ח ויחזק יהוה את-לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה
9 The Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, in front of Baal-zephon.   T UIRDFU MTsRIM EChRIAM UIShIGU EUThM ChNIM OL-AIM KL-SUS RKB FROA UFRShIU UChILU OL-FI AChIRTh LFNI BOL TsFN   ט וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על-הים כל-סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על-פי החירת לפני בעל צפן
10 When Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians were marching after them; and they were sore afraid; and the children of Israel cried out to IAUA.   I UFROA AQRIB UIShEU BNI-IShREL ETh-OINIAM UANA MTsRIM NSO EChRIAM UIIREU MED UITsOQU BNI-IShREL EL-IAUA   י ופרעה הקריב וישאו בני-ישראל את-עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני-ישראל אל-יהוה
11 They said to Moses: 'Because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? wherefore have you dealt thus with us, to bring us forth out of Egypt?   IE UIEMRU EL-MShA AMBLI EIN-QBRIM BMTsRIM LQChThNU LMUTh BMDBR MA-ZETh OShITh LNU LAUTsIENU MMTsRIM   יא ויאמרו אל-משה המבלי אין-קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה-זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים
12 Is not this the word that we spoke to you in Egypt, saying: Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it were better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness.'   IB ALE-ZA ADBR EShR DBRNU ELIK BMTsRIM LEMR ChDL MMNU UNOBDA ETh-MTsRIM KI TUB LNU OBD ETh-MTsRIM MMThNU BMDBR   יב הלא-זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את-מצרים כי טוב לנו עבד את-מצרים ממתנו במדבר
13 Moses said to the people: 'Fear you not, stand still, and see the salvation of IAUA, which He will work for you to-day; for whereas you have seen the Egyptians to-day, you shall see them again no more for ever.   IG UIEMR MShA EL-AOM EL-ThIREU AThITsBU UREU ETh-IShUOTh IAUA EShR-IOShA LKM AIUM KI EShR REIThM ETh-MTsRIM AIUM LE ThSFU LREThM OUD OD-OULM   יג ויאמר משה אל-העם אל-תיראו התיצבו וראו את-ישועת יהוה אשר-יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את-מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד-עולם
14 IAUA will fight for you, and you shall hold your peace.'   ID IAUA ILChM LKM UEThM ThChRShUN   יד יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון
15 IAUA said to Moses: 'Wherefore cry you to Me? speak to the children of Israel, that they go forward.   TU UIEMR IAUA EL-MShA MA-ThTsOQ ELI DBR EL-BNI-IShREL UISOU   טו ויאמר יהוה אל-משה מה-תצעק אלי דבר אל-בני-ישראל ויסעו
16 Lift you up your rod, and stretch out your hand over the sea, and divide it; and the children of Israel shall go into the middle of the sea on dry ground.   TZ UEThA ARM ETh-MTK UNTA ETh-IDK OL-AIM UBQOAU UIBEU BNI-IShREL BThUK AIM BIBShA   טז ואתה הרם את-מטך ונטה את-ידך על-הים ובקעהו ויבאו בני-ישראל בתוך הים ביבשה
17 I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall go in after them; and I will get Me honor on Pharaoh, and on all his host, on his chariots, and on his horsemen.   IZ UENI ANNI MChZQ ETh-LB MTsRIM UIBEU EChRIAM UEKBDA BFROA UBKL-ChILU BRKBU UBFRShIU   יז ואני הנני מחזק את-לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל-חילו ברכבו ובפרשיו
18 The Egyptians shall know that I am IAUA, when I have gotten Me honor on Pharaoh, on his chariots, and on his horsemen.'   ICh UIDOU MTsRIM KI-ENI IAUA BAKBDI BFROA BRKBU UBFRShIU   יח וידעו מצרים כי-אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו
19 The angel of God, who went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of cloud removed from before them, and stood behind them;   IT UISO MLEK AELAIM AALK LFNI MChNA IShREL UILK MEChRIAM UISO OMUD AONN MFNIAM UIOMD MEChRIAM   יט ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
20 and it came between the camp of Egypt and the camp of Israel; and there was the cloud and the darkness here, yet gave it light by night there; and the one came not near the other all the night.   K UIBE BIN MChNA MTsRIM UBIN MChNA IShREL UIAI AONN UAChShK UIER ETh-ALILA ULE-QRB ZA EL-ZA KL-ALILA   כ ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את-הלילה ולא-קרב זה אל-זה כל-הלילה
21 Moses stretched out his hand over the sea; and IAUA caused the sea to go back by a strong east wind all the night, and made the sea dry land, and the waters were divided.   KE UIT MShA ETh-IDU OL-AIM UIULK IAUA ETh-AIM BRUCh QDIM OZA KL-ALILA UIShM ETh-AIM LChRBA UIBQOU AMIM   כא ויט משה את-ידו על-הים ויולך יהוה את-הים ברוח קדים עזה כל-הלילה וישם את-הים לחרבה ויבקעו המים
22 The children of Israel went into the middle of the sea on the dry ground; and the waters were a wall to them on their right hand, and on their left.   KB UIBEU BNI-IShREL BThUK AIM BIBShA UAMIM LAM ChUMA MIMINM UMShMELM   כב ויבאו בני-ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
23 The Egyptians pursued, and went in after them into the middle of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen.   KG UIRDFU MTsRIM UIBEU EChRIAM KL SUS FROA RKBU UFRShIU EL-ThUK AIM   כג וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל-תוך הים
24 It came to pass in the morning watch, that IAUA looked forth on the host of the Egyptians through the pillar of fire and of cloud, and discomfited the host of the Egyptians.   KD UIAI BEShMRTh ABQR UIShQF IAUA EL-MChNA MTsRIM BOMUD ESh UONN UIAM ETh MChNA MTsRIM   כד ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל-מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים
25 He took off their chariot wheels, and made them to drive heavily; so that the Egyptians said: 'Let us flee from the face of Israel; for IAUA fights for them against the Egyptians.'   KA UISR ETh EFN MRKBThIU UINAGAU BKBDTh UIEMR MTsRIM ENUSA MFNI IShREL KI IAUA NLChM LAM BMTsRIM   כה ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים
26 IAUA said to Moses: 'Stretch out your hand over the sea, that the waters may come back on the Egyptians, on their chariots, and on their horsemen.'   KU UIEMR IAUA EL-MShA NTA ETh-IDK OL-AIM UIShBU AMIM OL-MTsRIM OL-RKBU UOL-FRShIU   כו ויאמר יהוה אל-משה נטה את-ידך על-הים וישבו המים על-מצרים על-רכבו ועל-פרשיו
27 Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to its strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and IAUA overthrew the Egyptians in the middle of the sea.   KZ UIT MShA ETh-IDU OL-AIM UIShB AIM LFNUTh BQR LEIThNU UMTsRIM NSIM LQREThU UINOR IAUA ETh-MTsRIM BThUK AIM   כז ויט משה את-ידו על-הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את-מצרים בתוך הים
28 The waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, even all the host of Pharaoh that went in after them into the sea; there remained not so much as one of them.   KCh UIShBU AMIM UIKSU ETh-ARKB UETh-AFRShIM LKL ChIL FROA ABEIM EChRIAM BIM LE-NShER BAM OD-EChD   כח וישבו המים ויכסו את-הרכב ואת-הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא-נשאר בהם עד-אחד
29 But the children of Israel walked on dry land in the middle of the sea; and the waters were a wall to them on their right hand, and on their left.   KT UBNI IShREL ALKU BIBShA BThUK AIM UAMIM LAM ChMA MIMINM UMShMELM   כט ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
30 Thus IAUA saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead on the sea-shore.   L UIUShO IAUA BIUM AAUE ETh-IShREL MID MTsRIM UIRE IShREL ETh-MTsRIM MTh OL-ShFTh AIM   ל ויושע יהוה ביום ההוא את-ישראל מיד מצרים וירא ישראל את-מצרים מת על-שפת הים
31 Israel saw the great work which IAUA did to the Egyptians, and the people feared IAUA; and they believed in IAUA, and in His servant Moses.   LE UIRE IShREL ETh-AID AGDLA EShR OShA IAUA BMTsRIM UIIREU AOM ETh-IAUA UIEMINU BIAUA UBMShA OBDU   לא וירא ישראל את-היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את-יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18